Gravetillatelse på kommunal veg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre - helt eller delvis - veg, fortausareal eller offentlige plasser, for eksempel

  • bruk av stillas til husarbeid
  • graving for å skifte ut vann- og kloakkledninger
  • nybygg
  • tilbygg med videre

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan influere på trafikken på offentlige veger og plasser.

Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumentere nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

 

Søknad om gravetillatelse

Det er enheten Tekniske tjenester som skal motta og behandle søknad om gravetillatelse. Søknaden kan sendes på e-post til post@oppdal.kommune.no. For søknadskjema og vedlegg til søknad se linker:

 

Søknad om gravetillatelse (elektronisk med innlogging)

Søknad om gravetillatelse 

Vedlegg til søknad, (grøtesnitt, skiltlogg etc.) 

Kabelpåvisning bestilles på https://ledningsportalen.no/

 

Henvendelser

Alle henvendelser for graving i eller langs kommunal veg skal gå til enhet Tekniske tjenester, tlf: 72 40 10 00 eller e-post: post@oppdal.kommune.no.

 

Graving i riks- og fylkesveger

Ved graving i riks- og fylkesveger er det Statens vegvesen som gir tillatelsen.

 

Avklaringer før graving

All graving på offentlig areal må meldes i god tid før oppstart.

Graving på privat grunn må avklares med grunneier. Det skal også kontrolleres om det ligger offentlige vann- og avløpsledninger, kabler med videre på privat grunn.

 

Behandlingstid

Det må beregnes minst 3–5 arbeidsdagers behandlingstid for mindre gravearbeid. Forvaltningslovens frister gjelder for gravearbeid som krever trafikkavviklingsplaner av betydning, graving som skal foregå på strekninger over 25 meter eller graving for utbygging.


Publisert: 18.02.2016
Sist endret: 18.02.2016 14.11