Besøksstrategi Oppdal

Tirsdag 27. februar fikk formannskapet en orientering om Besøksstrategi Oppdal - rapporten etter pilotprosjektet om besøksforvaltning.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Trøndelag fylkeskommune valgte i 2022 Oppdal som pilotkommune i Trøndelag for å teste besøksstrategi som verktøy for steds- og reisemålsutvikling. Oppdal kommune er eier av prosjektet, og har sammen med Oppdal Næringsforening utarbeidet en besøksstrategi for Oppdal. Nasjonalparken Næringshage har vært prosessleder for arbeidet. 

Besøksstrategien for Oppdal skal være en driver for bærekraftig steds- og reisemålsutvikling frem mot 2035. Langsiktig planlegging og tilrettelegging skal sikre verdiskaping og forutsigbarhet for næring, kommune, frivillighet, innbyggere og besøkende. Besøksstrategien skal ivareta og styrke kulturelle, naturmessige, sosiale og økonomiske verdier samt opplevelseskvaliteter.

Rapporten er publisert på nettsiden til pilotprosjektet: https://www.pilot-oppdal.no/ 
Kontaktperson Oppdal kommune: Heidi Hokseng, koordinator næring og bærekraft, heidi.hokseng@oppdal.kommune.no, 91896031

Publisert: 29.02.2024
Sist endret: 29.02.2024 09.35