Aktuelt

 • Seniorkafé 29. september kl. 12.00

  21.09.2023
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafé fredag 29. september kl. 12.00 i foajeen i Oppdal kulturhus
  Les mer
 • Regjeringen ber om innspill til ny villreinpolitikk

  19.09.2023
  Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om villrein. Det er utarbeidet noen skisser til mulig ny politikk som skal forbedre tilstanden for villrein. Klima- og miljødepartementet ber nå om innspill til dette.
  Les mer
 • Stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

  15.09.2023
  Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen våren 2024. De vil gjerne ha innspill til arbeidet med meldingen. De ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan være tiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, gode levevaner, styrket helsekompetanse og andre ting.
  Les mer
 • Målinger i berggrunnen i Trøndelag og nord i Innlandet

  15.09.2023
  Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet (og litt i Møre og Romsdal). Målingene er passive og skjer uten større inngrep i naturen. Magnetometre og elektriske sensorer graves 10-20 centimeter ned i bakken – og fjernes igjen etter et par dager. Dette er en fortsettelse av feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen; de kaledonske skyvedekkene og det underliggende baltiske skjold.
  Les mer
 • Innkjøpsseminar for næringsliv og kommune

  14.09.2023
  Fredag 27. oktober 2023 kl. 13.00 – 15.30 inviterer Oppdal kommune og Oppdal Næringsforening til innkjøpsseminar for næringsliv og kommune på Oppdal Turisthotell.
  Les mer
 • Eierskiftekurs

  12.09.2023
  Går du med tanker om å overdra gården til neste generasjon? Lurer du på hvor mye du må betale for å overta gården? Hvordan blir det i forhold til søsknene mine når jeg skal overta?
  Les mer
 • BIO Trøndelag 2023

  07.09.2023
  Trøndelag fylkeskommune har fortsatt midler igjen til å støtte opplæringstiltak i Trønderske bedrifter med omstillingsbehov.
  Les mer
 • Innbyggerundersøkelse om bærekraft

  06.09.2023
  Oppdal kommune er opptatt av at innbyggerne får være med å påvirke utviklingen i kommunen. I september gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse om bærekraft sammen med Trøndelag fylkeskommune. Vi oppfordre alle som får SMS med invitasjon til det nettbaserte spørreskjemaet om å sette av de 6-7 minuttene det tar å svare.
  Les mer
 • Bruk av klor for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva

  29.08.2023
  I september 2023 skal Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet gjennomføre en klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i de 12 første kilometerne av elva Driva fra Magalaupet. Det vil være stor aktivitet i området, og det er viktig at publikum lar utstyret stå i fred.
  Les mer
 • Fritidsboligundersøkelsen 2023

  30.08.2023
  Fritidsboligundersøkelsen 2023 ble gjennomført av Nasjonalparken Næringshage AS på oppdrag fra Oppdal kommune. Nå er rapporten publisert.
  Les mer
 • Sterk og Stødig - oppstart treningsgrupper

  24.08.2023
  Er du 65+? Er du litt mindre stødig enn før? Trenger du å trene styrke og balanse? Nå starter vi opp treningsgrupper igjen.
  Les mer
 • Oppdal til topps i Kommunebarometeret 2023

  17.08.2023
  17. august offentliggjorde Kommunal Rapport resultatene for Kommunebarometeret 2023. For tredje gang siden 2015 gikk vår kommune helt til topps.
  Les mer
 • Forhåndstemming er i gang

  10.08.2023
  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er i gang! Fra og med torsdag 10. august og frem til fredag 8. september er det mulig å forhåndsstemme i servicetorget på Oppdal Rådhus i åpningstidene 9-15. Vi har utvidet åpningstidene til kl. 18 torsdag 31. august og 7. september. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme på biblioteket i Oppdal kulturhus lørdag 26. august og 2. september kl. 11-14. Vi ønsker alle et godt valg.
  Les mer
 • Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine høst/vinter

  25.08.2023
  Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler en rekke målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023.
  Les mer
 • Salg og aktivitet i sentrum

  21.07.2023
  Forslag til retningslinjer for salg og aktivitet i Oppdal sentrum er nå ute på høring.
  Les mer
 • Utleggingsmanntallet - offentlig ettersyn

  12.07.2023
  Frem til valgdagen 11. september ligger utleggingsmanntallet til ettersyn i Servicetorget, Rådhuset, på Oppdalsporten og Joker Festa. Sametingets valgmanntall ligger også til offentlig ettersyn selv om det ikke er sametingsvalg i år.
  Les mer
 • Ønsker du, eller kjenner du noen som ønsker å gjøre en forskjell for personer med funksjonsnedsettelse i Oppdal kommune

  03.07.2023
  Høsten 2023 skal det oppnevnes nytt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Oppdal kommunen for perioden 2023-2027. Vi er derfor på jakt etter representanter som vil bidra med å sikre tilgjengelighet, likestilling, arbeid mot diskriminering og like muligheter for alle innbyggere i Oppdal kommune uavhengig av funksjonsnedsettelse. Alle medlemmer i rådet har en viktig og betydningsfull oppgave.
  Les mer
 • Ny forskrift om bruk av fartøy med elektrisk motor

  26.06.2023
  I medhold av Lov om motorferdsel §5 jfr. Forvaltningsloven §37 vedtok Oppdal kommunestyre i møte 1.6.2023 ny forskrift om bruk av fartøy med elektrisk motor på innsjøer mindre enn 2 km2 for Skarvatnet og Orkelsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag. Forskriften kunngjøres i henhold til forvaltningslovens §38.
  Les mer
 • Badevannskvalitet i Kullsjøen

  23.06.2023
  Kommunen sjekker badevannskvaliteten ved Kullsjøen badeplass i badesesongen. Miljørettet helsevern tar ut vannprøver fra juni til august etter behov, og ut fra en vurdering av hvordan vannkvaliteten har vært tidligere og siste prøve.
  Les mer
 • Info om aktivitetsstøtte

  12.06.2023
  Kommunestyret har vedtatt endringer i aktivitetsstøtteordningen. Oppdater deg på endringene her!
  Les mer
 • Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024 - 2027

  08.06.2023
  Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget på Rådhuset, på biblioteket og på hjemmesiden til Oppdal kommune.
  Les mer
 • Dyr på beite - Vis hensyn!

  06.06.2023
  I disse dager slippes 40 000 sau og 700 storfe på beite rundt omkring i Oppdal kommune. Det er disse som ivaretar og opprettholder kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet her i fjellandbruket. Det er laget informasjonsfilmer for å vise hvordan man viser hensyn til beitedyrene gjennom ferdsel, gjerding og båndtvang.
  Les mer
 • Felles nasjonal varslingsprøve

  06.06.2023
  Onsdag 14. juni klokken 12 gjennomfører DSB test av Nødvarsel på mobil og tyfonene (Sivilforsvarets varslingsanlegg) over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.
  Les mer
 • Besøksstrategi Oppdal - Nå kan du bidra!

  01.06.2023
  Vi er nå kommet til tema III i arbeidet med Besøksstrategi Oppdal. I den nettbaserte undersøkelsen ber vi om stort engasjement og mange innspill til «Hvilke ambisjoner og mål skal vi ha for reisemålsutviklingen i Oppdal?». Nå er sjansen for å si hva DU ønsker for reisemålet Oppdal!
  Les mer
 • Følg dagens kommunestyremøte direkte

  01.06.2023
  Tips: Når du er inne og ser på et direktesendt møte, kan du velge å skifte mellom å se "Podiet" eller "Prosjektor". Podiet viser hvem som prater, mens prosjektor viser presentasjoner, forslag og voteringsresultat.
  Les mer
 • Aksellastrestriksjoner

  30.05.2023
  Aksellastrestriksjoner på kommunale veger opphører 1.6.2023 kl. 08:00.
  Les mer
 • Søk om redusert pris for barnehage og SFO

  04.05.2023
  Det er nå lettere for foresatte i Oppdal å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og skole via foresattportalen. Søknadsfrist 1. juni 2023.
  Les mer
 • Varsel om undersøkelser ovenfor sperra i Driva

  10.05.2023
  I forbindelse med kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen har Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø og smittetiltak, blitt forespurt av Miljødirektoratet om å bidra med hydrologiske undersøkelser ovenfor sperra i Driva.
  Les mer
 • Kartlegging og bekjempelse av fremmede planter

  09.05.2023
  Denne sommeren foregår det kartlegging og bekjempelse av fremmede og invaderende planter i hele Orklavassdraget. De to plantene vi først og fremst har fokus på er lupin og kjempespringfrø.
  Les mer
 • Økonomiplan 2024 - 2027

  09.05.2023
  Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2024 - 2027 ble presentert for de politiske utvalgene 9. mai kl. 09.00.
  Les mer
 • Åpent informasjonsmøte om årets behandling av Drivaregionen

  04.05.2023
  Åpent informasjonsmøte 10. mai om årets behandling, overvåkingsplan, reetablering av fiskebestander og friskmeldingsprogram av Driva.
  Les mer
 • Seniorkino 12. mai kl. 12.00

  02.05.2023
  Oppdal kommune inviterer til seniorkino fredag 12. mai kl. 12.00 - "Halvdan førr evig".
  Les mer
 • Innbyggerundersøkelsen

  21.04.2023
  Takk til alle 2045 som tok seg tid til å svare på innbyggerundersøkelsen 2023! Kommunedirektøren er fornøyd med at 39 prosent av de 5305 som fikk tilsendt undersøkelsen nå har bidratt til oppdatert informasjon om innbyggernes opplevelse av oppdalssamfunnet. Resultatene vil styrke kunnskapsgrunnlaget til ny kommuneplan og arbeidet med å videreutvikle dialogen med innbyggerne.
  Les mer
 • Tilskudd til store arrangement

  18.04.2023
  Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd av Oppdal kommune. Frist 12.05.2023.
  Les mer
 • Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2023

  18.04.2023
  Oversikt over godkjente valglister og annen viktig informasjon i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2023 blir publisert under Snarveien "Valg 2023" som du finner på Oppdal kommunes hjemmeside
  Les mer
 • Friskluftsgruppe - turtilbud

  18.04.2023
  Torsdag 20.04 starter vi opp med turtilbudet vårt igjen. Oppmøte ved YX bensinstasjon kl. 11.00. For påmelding eller mer informasjon, kontakt Ambjørg Håker på tlf. 918 96 033
  Les mer
 • Seniorkafé fredag 21. april

  17.04.2023
  Det arrangeres seniorkafé i foajeen i Oppdal kulturhus fredag 21. april kl. 12.00. Påmelding til Jarbjørg Gunnes, tlf 909 77 896 eller Ambjørg Håker 918 96 033.
  Les mer
 • Velkommen til viltkveld med tema hjort

  14.04.2023
  Oppdal kommune arrangerer viltkveld med tema hjort torsdag 27. april kl. 19.30 på kommunestyresalen. Erling Meisingset - en av Norges fremste hjorteforskere forteller om merkeprosjektet "Hjortmerk" og utviklingen av hjortebestanden i vårt distrikt.
  Les mer
 • Fleksibel transport i Oppdal

  14.04.2023
  Fleksibel transport fra AtB kjører deg til og fra sentrum eller til og fra annen kollektivtransport. Tilbudet kan ofte kombineres med skole- og lokallinjer.
  Les mer
 • Telerestriksjoner i Oppdal kommune

  31.03.2023
  Følgende kommunale veier vil bli midlertidig nedklassifisert til 6 tonn: KV1850 Gamle Kongeveg nord for Bjørklia med tilførselsveger fra E6. Øvrige kommunale veger tillates maks. aksellast BK8, bortsett fra Kåsvegen og Nordre- og Søndre Industrivegen, som tillates maks. BK10.
  Les mer
 • Jobbe i sommer?

  30.03.2023
  Ønsker du en aktiv sommer med lønn og mulighet til personlig utvikling? Hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter og Tekniske tjenester søker nå vikarer og ungdommer som vil jobbe i sommer. Studenter og skoleelever vil bli foretrukket ved innstilling.
  Les mer
 • Seniorkafé 31.03.23

  23.03.2023
  Seniorkafé fredag 31.03.23 kl. 12:00 i Oppdal kulturhus med påmelding til Jarbjørg Gunnes tlf: 90977896.
  Les mer
 • Vil du være med på å påvirke Oppdals fremtid?

  22.03.2023
  Oppdal kommune lager nå en ny samfunnsplan. Vi trenger derfor din hjelp til å beskrive hva slags kommune vi skal ha i 2033!
  Les mer
 • Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode

  16.03.2023
  Vinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. Og de er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren.
  Les mer
 • Kurs i mindre avløpsløsninger

  13.03.2023
  Heim kommune inviterer til kurs i mindre avløpsløsninger 26. og 27. april
  Les mer
 • Velkommen til kurs i skogbruksplan!

  10.03.2023
  Til alle dere som har kjøpt skogbruksplan i disse tider, nå kommer Morten Lien og holder kurs om hva en skogbruksplan er og hvordan den kan brukes. Skogbruksplanen gir deg mye informasjon om skogen din, så kom på kurs så du kan nyttiggjøre deg denne kunnskapen best mulig.
  Les mer
 • Planprogram for kommuneplan Oppdal - Vedtatt i kommunestyret 02.02.2023

  09.03.2023
  Kommunestyret fastsatte i møte 02.02.2023 planprogram for arbeidet med samlet kommuneplan for Oppdal kommune 2023-2033. Planprogrammet beskriver hensikten med revisjonsarbeidet, overordnede føringer som ligger til grunn, hovedtema som skal vektlegges, framdriftsplan for arbeidet og hvordan kommunen vil jobbe med medvirkning. Det skal på den måten bidra til en forutsigbar prosess for Oppdals innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet.
  Les mer
 • Hvordan har vi det i Oppdal ?

  06.03.2023
  Hvordan står det til med folkehelsa til Oppdalinger ? Hva er våre styrker og utfordringsområder ? Hvordan kan dette knyttes til FN`s bærekraftsmål. Dette kan du lese om i dokumentet OSS I OPPDAL.
  Les mer
 • Seniorkafè 10. mars kl. 12.00

  03.03.2023
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafè i Oppdalshallen med tema "Førstehjelp"
  Les mer
 • Hovedopptak barnehage - kommunale og private

  16.01.2023
  1.mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket. Svar på søknad kan forventes i midten av mars.
  Les mer
 • Høring - Landbruksplan 2023-2033

  23.02.2023
  Vi inviterer til å komme med innspill til 5. generasjon Landbruksplan for Oppdal - Høringsfrist 31. mars 2023
  Les mer
 • Eiendomsskatt

  22.02.2023
  Eiendomsskattelisten for 2023 legges ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.  Skriftlig klage må sendes innen 12. april
  Les mer
 • Ønsker du å være en ressurs for et barn?

  21.02.2023
  Barneverntjenesten i Oppdal og Rennebu sammen med Fosterhjemstjenesten i Bufetat inviterer til informasjonsmøte på Oppdal Rådhus onsdag 6. mars kl. 20.00.
  Les mer
 • Lån gratis sports- og friluftsutstyr i BUA Oppdal

  21.02.2023
  BUA fungerer på samme måte som et bibliotek, hvor bøker er byttet ut med sports- og friluftsutstyr.
  Les mer
 • Fritidsboligundersøkelsen 2023

  17.02.2023
  Fritidsboligeiere har fått SMS med lenke til digital undersøkelse. Oppdal kommune ønsker økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, tilfredshet, bruk, verdiskaping og verdier.
  Les mer
 • Jegerprøven

  15.02.2023
  Opdal Jæger- og Fiskarlag inviterer til jegerprøvekurs vinter/vår 2023. For å kunne ta kurset må du fylle 14 år i løpet av 2023.
  Les mer
 • Seniorkafe 17 februar

  10.02.2023
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafè fredag 17. februar kl. 12.00 i foajeen i Oppdal kulturhus
  Les mer
 • Vær oppmerksom i trafikken!

  07.02.2023
  Endelig kom snøen, og mange er glad for det - men økt snømengde øker risikoen for viltpåkjørsler på veiene våre. Senk farten og vær oppmerksom!
  Les mer
 • Seniorkafe

  20.01.2023
  Oppdal kommune inviterer til Seniorkafé fredag 27. januar kl. 12:00 i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Strømstøtte til lag og foreninger

  20.01.2023
  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.
  Les mer
 • Sommerjobb for ungdom 2023

  18.01.2023
  Nå kan lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023.
  Les mer
 • Innvandrertjenesten trenger nye boliger i 2023

  16.01.2023
  I løpet av året skal kommunen bosette 130 nye flykninger. Vi trenger hus, fritidsboliger og leiligheter i alle størrelser, både i sentrum og utover kommunen.
  Les mer
 • Innskriving av høstens 1.trinnselever

  16.01.2023
  Foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2023 har fått tilsendt brev digitalt med vedtak om skoleplass.
  Les mer
 • Utdeling av kulturprisen 2022

  15.01.2023
  Oppdal kommunes kulturpris for 2022 tildeles John Vognild og Sivert Liabø. Vi gratulerer! Les begrunnelsen her.
  Les mer
 • Det beste med Oppdal

  12.01.2023
  Et stort antall fastboende og fritidsinnbyggere har gitt innspill til hva de verdsetter med og i fjellbygda. Nå kan du lese oppsummeringen fra Tema I «Hvilke kvaliteter og verdier har Oppdal».
  Les mer
 • Frisklivsmestring

  12.01.2023
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende?
  Les mer
 • Avlesning av vannmåler

  11.01.2023
  Mulighet til sende inn vannmåleravlesning via sms er nå stengt. Leseav.no stenger 17. januar
  Les mer
 • Kurs i tilrettelegging

  10.01.2023
  Trøndelag idrettskrets/ Paraidrettssenteret i Trøndelag inviterer til kurs i hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse 25. januar.
  Les mer
 • Tilskuddsordning for folkehelsearbeid i Trøndelag 2023

  09.01.2023
  For frivillige lag og organisasjoner, samt private og offentlige aktører. Invitasjon til kurs
  Les mer
 • Behandling av Korona med tabletter (Paxlovid) for personer i risikogruppa

  05.01.2023
  Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Selvtester får du gratis ved servicetorget på rådhuset eller ved kafeen i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  02.01.2023
  Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.
  Les mer
 • God jul fra Oppdal kommune

  21.12.2022
  En liten julehilsen fra oss i kommunen!
  Les mer
 • Betalingssatser 2023

  20.12.2022
  Kommunestyret vedtok i møte 15.12.22 betalingssatser for 2023 for skole, barnehage, hjemmetjenesten, helse og familie, boliger, lokaler, arealer og Infoland.
  Les mer
 • Vi trenger flere treningsinstruktører

  06.12.2022
  For grupper for seniorer over 65 år.
  Les mer
 • Gi innspill til besøksstrategien!

  24.11.2022
  Nå har både innbyggere og fritidsinnbyggere i Oppdal mulighet til å påvirke retningen til fremtidens Oppdal. Arbeidet med Besøksstrategi Oppdal er i gang – og fra i dag kan du gi innspill digitalt.
  Les mer
 • Aktivitetskontakt til gutt i tenårene

  24.11.2022
  Kan du tenke deg å være aktivitetskontakt for gutt i tenårene?
  Les mer
 • Tettpå kampanje

  21.11.2022
  Seriøs håndverker eller seriøse problemer? Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
  Les mer
 • Søknad om barnehageplass

  17.11.2022
  Oppdal går over til nytt barnehageadministrativt system fra januar 2023.
  Les mer
 • Aktivitetskontakt

  14.11.2022
  Vi søker stadig nye aktivitetskontakter
  Les mer
 • Tilskudd til lokale lag og foreninger

  10.11.2022
  Etter avtale med Oppdal kommune har Tensio sponsorvirksomhet for lokale lag og foreninger. Frist: 15. november
  Les mer
 • Budsjett 2023

  08.11.2022
  Kl. 09.00 tirsdag 8.11.22 ble politiske råd og utvalg informert om kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023.
  Les mer
 • Diplom

  07.11.2022
  Oppdal sentrum vannverk vant konkurransen om å bli Midt-Norges beste grunnvannskilde for tredje gang som ble arrangert på VA-konferansen i Stjørdal onsdag.
  Les mer
 • Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv!

  31.10.2022
  Har en du kjenner forandret seg i det siste? Eller sagt noe på en måte som gjør deg bekymret? Er du urolig for om han eller hun tenker på å ta livet sitt? Våg å bry deg! Eller er du en som sliter med selvmordstanker selv? Gi noen sjansen til å forstå hvordan du har det. Snakk med en venn eller oppsøk profesjonell hjelp.
  Les mer
 • Egenberedskapsuka 2022

  26.10.2022
  Egenberedskapsuka 2022 arrangeres i uke 44 (31. oktober – 6. november).
  Les mer
 • Overgang til nye systemer

  26.10.2022
  1. november tar Oppdal kommune i bruk nye systemer for generell saksbehandling, byggesaksbehandling og møte- og utvalgsbehandling. Les mer om hva endringen betyr for deg som innbygger her:
  Les mer
 • Varsel: Kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel

  24.10.2022
  Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
  Les mer
 • Kulturprisen 2022

  21.10.2022
  Du kan nå nominere din kandidat til kulturprisen for 2022.
  Les mer
 • Tilskudd til inkludering av barn og unge

  21.10.2022
  Søknadsportalen for 2023 er nå åpnet for søknader. Offentlige, frivillige og private kan søke.
  Les mer
 • Seniorkino - 28.10.22 kl. 12.00

  21.10.2022
  Oppdal kommune inviterer til gratis seniorkino "Krigsseileren". Påmeldingsfrist 26.10.22 kl. 12.00
  Les mer
 • Strømstøtte til lag og foreninger

  20.10.2022
  Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte. Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.
  Les mer
 • Influensavaksine høsten 2022

  13.10.2022
  Det gjennomføres drop-in-vaksinering i Oppdal kulturhus for influensavaksine (sesongvaksine) og/eller koronavaksine torsdag 3. november og onsdag 9. november fra kl. 09.00-14.00.
  Les mer
 • Samiske kulturminner og kulturmiljøer - Utlysning av tilskudd

  13.10.2022
  Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer. Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger. Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. Tilskudd - samisk fartøyvern. Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
  Les mer
 • Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsen i Oppdal 2022

  07.10.2022
  I henhold til folkehelselovens § 5 skal kommunen hvert fjerde år utarbeide en skriftlig dokumentasjon på hvordan det står til med befolkningens helsetilstand. Dette er nå gjennomført og arbeidet har munnet ut i 3 dokument som viser hvordan det står til i Oppdal. Selve kunnskapsgrunnlaget med kartlegging og vurderinger, "Levekår og folkehelse i Oppdal" er ikke offentliggjort enda, men det er utviklet to kortversjoner ut i fra dette store dokumentet.
  Les mer
 • Motorsagkurs - bruk og vedlikehold

  05.10.2022
  Kurset gir godkjent sikkerhetsopplæring i stell og bruk av motorsag og arrangeres på Oppdal 13.10.22 og 15.10.22.
  Les mer
 • Tilskudd til store arrangement

  04.10.2022
  Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd til større idretts- og kulturarrangement som avholdes 1. halvår 2023.
  Les mer
 • Kursprogram pårørendeskole

  27.09.2022
  Et kurstilbud til deg som er pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom - Pårørendeskolen gir mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.
  Les mer
 • Konkurranse

  27.09.2022
  Konkurranse frem til 1.november med premiering! Finn den høyeste maurtuen og treet med flest spettehull på stammen!
  Les mer
 • Verdensdagen for psykisk helse 2022

  26.09.2022
  Verdensdagen 2022 #løftblikket markeres i 3 uker. Ett fokusområde er å ha det bra sammen. Det inviteres derfor til en hyggelig dag på Elgtjønna med aktiviteter og servering.
  Les mer
 • Befaringer eiendomsskattetaksering

  26.09.2022
  I forbindelse med eiendomsskattetaksering gjennomfører representanter fra Oppdal kommune denne uka utvendige befaringer på eiendommer som har nye bygg. Eiere av eiendommer med bygg som skal takseres har fått eget brev om det.
  Les mer
 • Seniorkafe 30.09.22

  23.09.2022
  Det inviteres til ny seniorkafe fredag 30. september i Oppdal kulturhus kl. 12.00. Husk påmelding pga. matbestilling
  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 13.01.2016
Sist endret: 16.09.2019 08.18