Folkehelseprofil 2024

Hvert år utarbeider folkehelseinstituttet en folkehelseprofil for kommunene som gir informasjon om helsetilstanden og ulike faktorer som påvirker befolkningens helse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vedlagt ligger Folkehelseprofilen for Oppdal 2024. Tema for folkehelseprofilen i år er eldres helse. Generelt sett er det en god folkehelseprofil som gjenspeiler at det er godt å bo i Oppdal. Profilen peker ikke på ukjente utfordringer og kommunen har mange styrker. Profilen viser spesielt at kommunen vil ha flere eldre i aldersgruppen 66 - 79 år og spesielt en økning av personer over 80 år som er større enn landet forøvrig. Dette er det viktig å ta hensyn til i planelggingen framover. Her er et sammendrag av utfordringer og styrker for Oppdal.

Dårligere enn landsgjennomsnittet:

 • Leier bolig 45+
 • Stønad til livsopphold 22- 60 år (sosialstønad)
 • Muskel og skjelett 0 – 74 år

Signifikant forskjellig fra landet:

 • Andel unge eldre 65 – 79 år er større
 • Andel over 80 år er større
 • Andel 80+ Fremskrevet til 2050 er større
 • Personer som bor alene 75 år er færre

Bedre enn landsgjennomsnittet:

 • Vedvarende lavinntekt alle aldre
 • Gjeld større enn 3 ganger inntekt
 • Bor trangt
 • Luftforurensning
 • Trygt nærmiljø
 • Psykiske psymptomer og lidelser som er registrert hos fastlege/legevakt

Folkehelseprofil for Oppdal 2024


Publisert: 09.04.2024
Sist endret: 09.04.2024 12.37