Nå er Oppdal kommune på Helseplattformen

27. april klokka 09:29 mottok Oppdal kommune den første e-meldingen i Helseplattformen fra St. Olavs Hospital. Da hadde det nye journalsystemet vært i drift siden klokka 04:00 for de åtte kommunene som gikk på samtidig som sykehusene i Møre og Romsdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunene har lagt ned en stor innsats både med forberedelser og opplæring. I oppstarten må vi be om forståelse for at ansatte i helsetjenesten trenger lengre tid på å gjøre jobben sin.

Det var stor spenning de siste timene før oppstart. Sjekkpunktene ble gjennomgått for å sikre at alt arbeid med for eksempel koblinger til andre systemer og overføring av informasjon om brukere og pasienter var i rute. Innføringen ble bevisst lagt til et tidspunkt der det er mindre aktivitet enn ellers i uka.

Frøydis Lindstrøm, rådgiver helse og omsorg, sier at hun er stolt av arbeidet som er utført. - Det er en formidabel innsats som ligger bak innføringen av Helseplattformen i Oppdal kommune. Læringskurven har vært bratt frem mot at vi nå endelig kan ta i bruk Helseplattformen. Det har vært mye arbeid før oppstarten i natt. Takket være dyktige og positive ansatte, kan vi arbeide i samme fagsystem som nærsykehuset vårt St. Olavs hospital bruker.

Her kan du lese mer om hva Helseplattformen betyr for deg som innbygger og informasjon om prosjektet.


Publisert: 26.04.2024
Sist endret: 27.04.2024 11.54