Høring - Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027

Formannskapet vedtok 04.06.24 å legge forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027 datert 15.05.2024 ut til offentlig ettersyn og sendes på offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens §10-1.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Les mer om dette under "Andre høringer/vedtatte planer"

Forslag til Planstrategi bygger på satsingsområder, mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034, vedtatt av kommunestyret 14.03.2024. Synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer vil bli innhentet før kommunestyret vedtar planstrategien høsten 2024.

Uttalelser og merknader kan sendes via Offentlig høring - høringssvar - oppdal (skjema.no), til post@oppdal.kommune.no, eller til Oppdal kommune, postboks 1, 7341 Oppdal. Frist 5. august 2024.


Publisert: 13.06.2024
Sist endret: 13.06.2024 15.02