Høring - Revidering av Forskrift om båndtvang for hund i Oppdal kommune

Formannskapet i Oppdal gjorde følgende vedtak i sak 24/56: I medhold av Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) §§6 og 11, samt Forvaltningsloven §37 sender Formannskapet forslag til endring av Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Oppdal kommune, Trøndelag - på lovbestemt høring.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?