Høring: fire nye vegnavn

Du kan nå komme med innspill til fire nye vegnavn i området Gardåråket/Gorsetråket. Frist: 13.03.25.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I området Gorsetråket/Gardåråket er det etter hvert blitt en utbredt utbygging av fritidsboliger, og dette har med tiden utløst behovet for å rydde opp i navnsetting av veiene i området. I Oppdal kommune skal alle stikkveger med 8-10 adresser og oppover ha eget vegnavn. I dette området er det tre stikkveier som i dag har adresse til Gorsetråket, og én vei som ikke er navnsatt fra før grunnet at dette er en ny vei. Alle disse stikkveiene har, eller vil få, mer enn 8-10 enheter tilknyttet seg og det er derfor behov for å gi disse egne navn. 

Kommunen har nå utarbeidet forslag til nye vegnavn:

    • Tågvollhaugen: veien går i retning nord-sør og er stikkvei med adresser til Gorsetråket. Området kalles Tågvollhaugen på folkemunne av folk med tilknytning til området. I terrenget er også dette en haug. Forleddet «Tågvollan» er godkjent skrivemåte i sentralt stadnamnregister (SSR). •
    • Tågvollbakken: veien går i retning nord-sør og er stikkvei med adresser til Gorsetråket. terrenget stiger oppover og utgjør en naturlig bakke. Forleddet «Tågvollan» er godkjent skrivemåte i sentralt stadnamnregister (SSR). •
    • Nytrøbakken: veien har i dag adresse til Gorsetråket, og går i ei rett linje ned fra Gorsetråket. Veien har en jevn stigning hele veien og danner en naturlig bakke. Forleddet «Nytrøa» er godkjent skrivemåte i sentralt stadnmanregister (SSR). Stedsnavnet «Nytrøa» er imidlertid ikke registrert som stedsnavn i SSR på denne plassen. «Nytrøa» henviser til navnet på dyrkamarka som veien fører til. Kommunen har fått høre fra to med tilhørighet til området at dyrkamarka kalles «Nytrøa» blant flere med tilhørighet i grenda og ønsker å ta i bruk dette for å ivareta historien. •
    • Nytrøvegen: veien har ikke noe vegnavn da dette er en nyetablert vei. Veien er stikkvei ut fra nordenden av Gardåråket. forleddet «Nytrøa» er godkjent skrivemåte i sentralt stadnmanregister (SSR). Begrunnelse for valg av «Nytrøa som forledd er likelydende med forslaget over.

Se kart under for hvor veien ligger

Du kan komme med innspill til både navneforslag og skrivemåte. 

Frist for å komme med innspill er 13.03.2024. Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn». Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.

Kart med forslag


Publisert: 06.02.2024
Sist endret: 06.02.2024 10.34