Høring

Forslag til planprogram for delplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er nå på høring. Les mer her om hvordan du kan komme med innspill.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formannskapet vedtok i sak 24/32 å sende planprogram for delplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på lovbestemt høring og offentlig ettersyn. 

Planprogrammet er en oppskrift på hva planen skal inneholde, hva som skal utredes, hvordan den skal utarbeides og hvem som skal delta i planprosessen. I tillegg skal planprogrammet inneholde en framdriftsplan og plan for informasjon- og medvirkningsprosess. 

Etter at planprogrammet er vedtatt, begynner arbeidet med selve planen.

Forslag til planprogram finner du her.   Saksprotokoll fra formannskapet og driftsutvalget. 

Det er opprettet en egen nettside for planarbeidet. Her finner du oversikt over prosessen, relevante kunnskapsgrunnlag, kart, informasjon om prosessen mm. Klikk her for å komme til nettsiden. 

Alle og enhver kan komme med innspill til planarbeidet.

Slik kan du komme med innspill:

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsinnspill blir journalført og offentliggjort på våre postlister.

Frist for innspill: 16.06.2024. 

Spørsmål til arbeidet kan rettes til Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no. tlf: 90695579. 


Publisert: 25.04.2024
Sist endret: 25.04.2024 14.35