Informasjon om støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov

Bedriftsintern opplæring - BIO Trøndelag 2024

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Som samfunnsutvikler vil Trøndelag fylkeskommune gjennom BIO-ordningen være med på å stimulere til kompetansehevende tiltak slik at bedrifter med dokumentert omstillingsbehov kan lykkes med omstilling inn mot det grønne skiftet, integreringsarbeid i bedriften, teknologiutvikling og digitalisering. 

Les mer om støtteordningen på Trøndelag fylkeskommunes hjemmesider:

Bedriftsintern opplæring - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Søknader sendes inn via reginalforvaltning.no og behandles fortløpende inntil den økonomiske rammen for ordningen er brukt opp. 


Publisert: 08.02.2024
Sist endret: 08.02.2024 14.28