Ingen ny smitte - Oppdal følger nasjonale regler

20. januar: Det er denne uken ikke registrert nye smittede av covid 19 i Oppdal. Totalt er det i dag 5 personer som er registrert smittet og 16 som sitter i smittekarantene. 5 av de som sitter i smittekarantene er ute av karantene fra i morgen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Koronagruppen har etter at de nye tiltak ble lagt frem på mandag mottatt flere henvendelser knyttet til hva som er tillatt og ikke når det gjelder samling av grupper med personer over 20 år. De nasjonale anbefalinger sier at det ikke anbefales å drive organisert aktivitet innendørs for voksne.

Koronagruppen kan gi veiledning på hva som er å anse som organisert aktivitet, men det er opp til den enkelte arrangør å avgjøre om man skal følge anbefalingen eller ikke. Etter dialog med Helsedirektoratet er koronagruppen kjent med at dette også er tema i direktorat og departement, og det er ventet å komme en klargjøring av dette de nærmeste dagene, da en ser at det praktiseres ulikt i de ulike kommuner.

Flertallet i stortinget vedtok i møte den 19. januar å gjenåpne servering av alkohol ved serveringssteder. Helse og omsorgsdepartementet vil etter dette sørge for at forksriften endres, og det vil fra midnatt natt til fredag 22. januar være tillatt å skjenke alkohol i forbindelse med matservering frem til midnatt. Gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22.

Kommuner som ønsker strengere regler enn de nasjonale reglene, må selv fatte vedtak om dette. Smittesituasjonen i Oppdal gir ingen grunn til at det skal være strengere regler. Det betyr at alle serveringssteder i kommunen kan forholde seg til de nye nasjonale reglene, og servere alkohol i forbindelse med matservering.


Publisert: 20.01.2021
Sist endret: 20.01.2021 15.54