Ingen nye positive tester de siste to dagene

En av de som ble smittet forrige uke er ute av isolasjon, en smittet har reist til sin hjemkommune, og en ligger på St. Olav grunnet andre årsaker enn covid 19. Flere nærkontakter er ferdig med karantenetiden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Til sammen er det nå 6 stykker som er registrert som smittet i Oppdal, og det er 99 stykker som er i karantene. Mange av de som sitter i karantene tok ny test i går, og er ferdig med karantene dersom de får negativt testsvar. Det er hittil denne uken testet 601 personer, i tillegg er det tatt ca. 100 hurtigtester.

Koronagruppen har nå bedre oversikt over situasjonen, og det vurderes fortløpende om de tiltak som ble iverksatt på onsdag skal fortsette å gjelde. Tiltakene ble iverksatt for å få oversikt over smittesituasjonen i Oppdal og forhindre videre spredning av mutert virus. Samtidig ble det lagt vekt på at man ikke skulle ramme barn og unge. Den lokale forskriften sier kun at det er de over 20 år som ikke kan drive organisert fritidsaktivitet. Barn og unge under 20 år kan fortsette med fritidsaktiviteter som før.

Det var mange som testet seg i går, og også i dag er det mange som skal testes. Når testsvar foreligger på disse, vil det ikke være grunn til å ha like stramme tiltak dersom ingen flere med ukjent smittekilde tester positivt.

Koronagruppen oppfordrer alle i Oppdal til å holde seg i ro gjennom helgen. Hold god avstand til hverandre og unngå å ha for mange nærkontakter.

Enkelte i koronagruppen får mange henvendelser gjennom hele døgnet, og det er nå ordnet en egen vakttelefon til koronagruppa. Det ønskes at henvendelser fortrinnsvis sendes på epost til korona@oppdal.kommune.no Dersom det er noe som haster, så ta kontakt på smittesporingsgruppen telefon: 48 11 13 80

I etterfølgelsen av hendelsen hvor det ble forbyttet to tester, har Oppdal kommune nå startet en systematisk gjennomgang og granskning av alle årsaksforhold rundt hendelsen. Dette for å kartlegge årsaken og sørge for at det ikke skjer igjen. Det vil gjøres i henhold til internkontrollforskriften og andre relevante anbefalinger. Det er viktig for Oppdal kommune at befolkningen har tillit til at de får riktige svar på sine tester.

Dersom det ikke kommer mer smitte med ukjent smittekilde, eller andre grunner til å opprettholde de strenge tiltakene, vil Oppdal kommune følge de nasjonale anbefalingene for påsken. I tillegg har kommunelegene i Trøndelag sammen drøftet hva som ønskes presisert, og kommunelegen har sammen kommet frem til følgende:
Et samlet råd fra kommuneoverlegene i Trøndelag omkring risiko for smittespredning påsken 2021.

Det er viktig at alle som har grunn til å foreta en reise i forbindelse med påska følger de nasjonale rådene. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-pasken-tilbringes/id2838494/

Regjeringen anbefaler at man unngår unødvendige reiser innenlands i påska. Helseministeren har i tillegg sagt at om du er fra områder som har forhøya tiltak nå, skal du ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet. Noen har gode grunner for å reise og da oppfordrer vi til ekstra forsiktighet.


Trønderske kommuner oppfordrer til at man helst handler til påsken der man bor og ikke i hyttekommunen, og at man holder seg hjemme hvis man har symptomer eller venter på prøvesvar. Vi ønsker videre å understreke følgende:

  • Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de regler som gjelder i kommunen du besøker. Du skal alltid følge de reglene som er strengest.
  • Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold dere mest mulig for dere selv og hold avstand til andre.
  • Vi anbefaler at du har minst mulig kontakt med andre de siste dagene før reisen.
  • Ha lav terskel for å teste deg dersom du har den minste mistanke om at du kan være smittet – pga. lette symptomer eller risikosituasjon.
  • Hold deg mest mulig for deg selv/ sammen med din husstand de første 5-7 dagene etter du har kommet tilbake eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk.

Publisert: 19.03.2021
Sist endret: 19.03.2021 15.10