Jodtabletter

Informasjon om jodtabletter i Oppdal kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunens ansvar for jodtabletter

Helsemyndighetene anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelig for sine innbyggere i de mest sårbare målgruppene (barn og unge under 18 år, gravide og ammende)

Oppdal kommune har nok tabletter til denne målgruppen. Tablettene er lagret ved alle skoler og barnehager, helsestasjonen og rådhuset.

Skoler og barnehager har prosedyrer for når og hvordan de skal dele ut tabletter til barn og unge dersom en atomulykke med radioaktivt jod skulle skje i skole - og barnehagetid. Melding om bruk av tablettene blir gitt av kommunens kriseledelse på bakgrunn av varsel fra kriseutvalget for atomberedskap.

Dersom en atomulykke skulle hende utenfor skole - og barnehagetid eller i  ferie, vil kriseledelsen varsle befolkningen og det vil bli organsiert utdeling av tabletter til målgruppa fra servicetorget ved rådhuset.

Den enkeltes ansvar for jodtabletter

Alle under 40 år, gravide, ammende og de som har barn som bor hjemme anbefales å kjøpe jodtabletter for hjemmelagring. Tablettene kjøpes reseptfritt på apoteket. Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Jodtabletter går ikke ut på dato og kan altså benyttes selv om utløpedato har gått ut for flere år siden. Helsedirektoratet tester kvaliteten på tablettene jevnlig.

Hvorfor ta jodtabletter?

Jodtabletter tas for å redusere risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter eksponering av radioaktivt jod. Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft eller via mat/drikke. Jodtablettene blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer faren for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år , gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger IKKE ta jodtabletter.

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en eventuell atomulykke.

Hvor får man tak i tablettene?

Tablettene får man kjøpt reseptfritt i apotek, men kommunen har lager av jodtabletter og nok for alle i målgruppa.(barn og unge under 18 år, gravide og ammende mødre.)

Det er to typer jodtabletter på markedet. Kommunen har Kaliumjodid Recip 65 mg pr. tablett og apotek har Jodix med 130 mg pr. tablett. 

Hvem gir råd om at man skal ta tablettene?

Det er kriseutvalget for atomberedskap som avgjør når befolkningen skal ta jodtabletter. 

Her ligger linker til mer informasjon:

Bruk av jodtabletter

Informasjon  om hva man kan gjøre for å beskytte seg - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)


Publisert: 04.03.2022
Sist endret: 04.03.2022 09.36