LANDBRUKSPLAN OG NATURMANGFOLDPLAN FOR OPPDAL

Landbruksplan for Oppdal skal rulleres og en ny kommunedelplan for naturmangfold er også under utarbeiding. Vi trenger innspill og arrangerer grendamøter i uke 10 og 11.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Landbruksplan for Oppdal skal rulleres. Landbruksrådet i Oppdal er styringsgruppe for arbeidet. Vi håper du vil bidra med innspill på hvordan vi kan styrke og ruste næringa og grendene våre for framtida. Vi skal lage en plan for tiltak som vi ønsker å GJENNOMFØRE de neste årene; altså en tiltaksplan.

En ny kommunedelplan for naturmangfold er også under utarbeiding. I dette arbeidet trenger vi innspill fra bonden som naturforvalter.

Stikkord til landbruksplan

Får å få flest mulig gode innspill blir det holdt grendamøter:

Uke Dag Dato Klokkeslett: Sted.
11 Onsdag 16.03 19:30 Vetlsalen på Skogtun
  Torsdag 17.03 19:30 Klasserom på Vollan skole
12 Mandag 21.03 19:30 Berghallen
  Onsdag 23.03 19:30 Klasserom på Drivdalen oppvekstsenter
  Torsdag 24.03 19:30 Peisestua på Lønset samfunnshus

• Kort presentasjon av «gammel» landbruksplan og plan for rulleringen.

• Kort presentasjon av arbeidet med naturmangfoldplan for Oppdal.

• «Kafedialog» på utvalgte tema. Vi ønsker å finne utfordringer, muligheter og tiltak for landbruket innenfor de ulike temaene.

Møt opp på det grendamøtet som passer best for deg i forhold til tidspunkt og plassering. Alle er velkommen på møtet! Ta også med neste generasjon; de er framtida i grenda, og bør delta i arbeidet med landbruksplan og naturmangfoldplan!

Vi håper på stort oppmøte og engasjement!


Publisert: 07.03.2022
Sist endret: 07.03.2022 14.37