Meddommere - innstilling

Oppdal kommune - valg av skjønnsmedlemmer, /meddommere til Frostating lagmannsrett, Sør-Trøndelag tingrett og Sør-Trøndelag jordskifterett perioden 01.01.2021 – 31.12.2024

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formannskapet har i forberedende valgmøte den 09.06.20 foreslått kandidater til de ovennevnte verv.  Kommunestyret selv skal holde endelig valgmøte den 25.06.20.  Formannskapets forslag på kandidater utlegges til offentlig gjennomsyn i perioden 10.06.-24.06.20 på biblioteket i kulturhuset og servicetorget i rådhuset samt på Oppdal kommunes hjemmeside www.oppdal.kommune.no, se videre under "Politiske saker", utvalg formannskapet, møtedato 09.06.20.

Liste over kandidater

Den som har noe å innvende mot de foreslåtte kandidater bes melde fra til Oppdal kommune v/ordføreren, Inge Krokanns vei 2, 7340 Oppdal eller på e-post: post@oppdal.kommune.no, og må være innkommet innen 24.06.20.

Ordføreren


Publisert: 10.06.2020
Sist endret: 10.06.2020 11.07