Mulighetsstudie Oppdal sentrum

Det foreligger nå et mulighetsstudie for Oppdal sentrum med fokus på gående og syklende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Prosess

Mulighetsstudiet har blitt gjennomført i perioden juni - november 2021. En stor del av arbeidet har gått ut på å gjennomføre medvirkningsprosesser. Medvirkningen ble gjennomført i to faser. Mellom de to fasene ble det gjennomført møter med innbyggere og en rekke aktører. I fase en var hensikten å informere om oppstart og åpne opp for innspill, få oversikt over hovedutfordringene, og å lage grunnlaget for videre medvirkning. I fase to var hensikten å finne løsninger i felleskap med innbyggerne og å skape tilhørighet til prosjektet. Blant annet ble et arrangert et åpent ideverksted på Krux. Plankontoret har utført arbeidet på oppdrag fra Oppdal kommune. Mulighetsstudien redegjør ytterligere for prosessen. 

Innholdet

Mulighetsstudiet beskriver dagens situasjon fra perspektivet til gående og syklende. Resultatet av studiet er forslag til forbedringer av gang- og sykkelveinettet med bedre forbindelser mellom boligområder, skoler, store arbeidsplasser, rekreasjonsområder og andre viktige samlingsplasser. Studiet peker på en rekke tiltak som kan bidra til å bedre forholdene for myke trafikanter. 

Les mulighetsstudiet her!

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet ligger i tilsagn gitt fra Miljødirektoratet gjennom Klimasatsmidler og vedtak gjort i utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT). KMT er styringsgruppe for prosjektet. 


Publisert: 17.11.2021
Sist endret: 17.11.2021 13.34