Nødforing av rådyr

Nødforing av rådyr er i utgangspunktet forbudt. Du kan søke Mattilsynet om dispensasjon for kortvarig nødfôring.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune har fått flere henvendelser fra innbyggere som er bekymret for mattilgangen for rådyrene i djupsnøen. 

I utgangspunktet er det forbudt å fôre hjortevilt, jf. §6 første ledd, i forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wastin Disease (CWD). Det kan imidlertid søkes dispensasjon for kortvarig nødfôring jf. §6 b) i tidligere nevnte forskrift. 

Dersom du ønsker å driver nædfôring av rådyr, må du søke Mattilsynet om tillatelse til å gjennomføre fôringa. Fyll ut dette søknadsskjemaet, adresser til Mattilsynet region midt - avdeling Gauldal og send søknaden til postmottak@mattilsynet.no, med kopi til Oppdal kommune post@oppdal.kommune.no (kommunen skal ikke behandle søknaden). 


Foto:Jarle-Henning Storsveen 


Publisert: 18.02.2022
Sist endret: 18.02.2022 15.39