NY HØRINGSFRIST, REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Høring og offentlig ettersyn av planforslag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret vedtok den 13.12.2018, at  planforslag til Kommuneplanens arealdel 2019-2030 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring iht. Pbl §11-14. I tillegg legges det ut et alternativt forslag til arealbruk i Vangslia.

 Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Norunn Fossum tlf 72428160 eller Oppdal kommune ved  Jan Kåre Husa tlf 72401192.

 Eventuelle merknader til kommuneplanens arealdel  framstilles skriftlig innen 5.3.2019.

 post@oppdal.kommune.no eller

Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal


Publisert: 18.01.2019
Sist endret: 18.01.2019 15.41