Ny søknadsomgang for søknad om motorferdsel i utmark.

Det er nå åpnet opp for å søke om motorferdsel i utmark på snødekt mark og islagte vassdrag, i Oppdal kommune for perioden 2021 - 2025

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er tid for nye søknader om motorferdsel i utmark på snødekt mark, både for dere som vil søke om å være leiekjørere og dere som vil søke om enkeltturer – søknadsskjema er nå lagt ut på hjemmesida vår under Plan, miljø og landbruk - Motorferdsel i utmark.

Det er viktig at søknadsskjemaet fylles ut nøyaktig for en best mulig saksbehandling, og for å slippe å sende søknadsskjema i retur. For spørsmål; ta kontakt med rådgiver skog og utmark - Else Morken, på tlf 918 96 050, eller else.morken@oppdal.kommune.no 

NB! For dere som har hatt tillatelse til kjøring tidligere, er det viktig at kjørebok er innlevert for at dere eventuelt skal få ny tillatelse.

Søknadsfrist: 1.desember 2020


Publisert: 07.10.2020
Sist endret: 07.10.2020 15.18