Oppdal kommunes kulturpris

Lørdag ble Oppdal kommunes kulturpris for 2020 og 2021 delt ut i Oppdal kulturhus.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om kulturprisen

Hvert år deler Oppdal kommune ut kulturprisen. Prisen går primært til enkeltpersoner bosatt i Oppdal, men kan også gis til lag og organisasjoner. Prisen gis som en anerkjennelse for særlig innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet, og skal tjene som en inspirasjon for dette arbeidet. 

I vurderingen legges det vekt på en spredning mellom ulike kulturtiltak. Juryen består av ordfører, leder i utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester, og kulturkonsulenten i kommunen. Prisen kunngjøres gjennom lokalavisen hver høst, hvor folket kan komme med forslag på kandidater. Mottaker mottar kroner 10 000,-. 

Under arrangementet "Vårslæpp" i Oppdal kulturhus ble prisen for 2020 og 2021 utdelt. Prisen for 2020 ble ikke delt ut tidligere grunnet covid-19 og avlyste arrangement, og i påvente av muligheten til å samle et publikum som mottakerne fortjener ble derfor prisen delt ut nå. 

Under følger utdrag fra begrunnelsene. 

Prisen for 2020: Eldbjørg Mesloe. 

Som aktiv i ulike lag og foreninger, og som privatperson, er Eldbjørg en person som alltid stiller opp så det kommer andre til gode. 

Hun er kanskje mest kjent for sitt engasjement for arrangementet «Åpen jul på Sletvold», hvor det på julaften inviteres til middag, gaveutdeling og underholdning. Dette er et tilbud som er satt stor pris på av de som deltar. Engasjementet gjennom nettopp dette arrangementet illustrerer godt hennes brennende engasjement for å inkludere alle, og spesielt de som ikke har den største omgangskretsen. 

Tildelingen i 2020 gjøres i lys av covid-19, som førte til at de som var ensomme fra før, ble ekstra ensomme. Dette gjaldt spesielt de eldre. Mange satt hjemme for seg selv uten digitale hjelpemidler og få muligheter til å treffe andre. I denne perioden ble Eldbjørg sin innsats ekstra viktig. I trygge rammer ble noe av aktiviteten opprettholdt.

Eldbjørg har også i flere år vært sentral i avviklingen av julebord for eldre, et tiltak rettet mot bygdas eldre med underholdning, servering og sosialt samvær. Også for frivilligsentralen er hun en sentral ressurs som stiller opp på utallige arrangement og tiltak.

Takket være vedkommendes ønske og engasjement for å hjelpe andre, kan vi med trygghet si at årets mottaker gjør Oppdal til et bedre sted å være.

Prisen for 2021: Mogens Juul Rasmussen. 

Kulturprisen for 2021 gis til en person som over mange år har bidratt til Oppdals kulturliv med engasjement, initiativ, og nye impulser. Mogens har vært avgjørende for realiseringen av flere arrangement og prosjekter i Oppdal. 

Mest kjent er kanskje Mogens for sitt engasjement for å dokumentere og formidle Dovrebanens historie. I 2005 var Mogens sentral i etableringen av Dovrebanen Jernbanehistorisk forening som han har vært leder for siden 2005. Fra 2007 har Jernbanehistorisk forening årlig gitt ut «Dovrebanen», en årbok med historisk stoff om Dovrebanen hvor Mogens er redaktør. 

Mogens er i mange av sine initiativ opptatt av å fremheve impulsene som våre nye landsmenn bidrar med inn i Oppdal. Blant annet gjennom kulturarrangementet Kulturkraft ble lokalt kulturarv ofte ble koblet opp mot utenlandske kulturimpulser.

I 2017 tok Mogens initiativ til etablering av foreningen Mountain Brick. Årlig arrangeres «Mountain Brick» til glede for store og små legoentusiaster, med tilreisende fra hele landet som samles til sosialt samvær, utstillinger, og mer.

I 2021 ble Dovrebanens hundreårsjubileum blitt markert med en lang rekke arrangementer. Mogens var initiativtaker til jubileet, og et sentralt og selvskrevent medlem og leder av den lokale arrangementskomiteen. 

 

Oppdal kommune gratulerer! 


Publisert: 28.03.2022
Sist endret: 28.03.2022 14.13