Skredfaren i 11 områder vurdert

Oppdal kommune har mottatt rapport utarbeidet av Skred AS datert 09.11.2018 nr. 8/2018 hvor skredfaren for elleve områder i Oppdal kommune er vurdert.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Oppdal, Lønset, Støltverråa, Landlaupet, Stenbueng, Nausthaugen, Storlidalen, Klevgardan, Engan, Nestavollan og Skarvatnet. Kartleggingen griper ikke inn i eksisterende bruk av lovlig oppført bebyggelse, men vil ha betydning for nybygg. Kartene differensierer sonene i henhold til byggteknisk forskrift, og er differensiert mellom faresoner med årlig nominell sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000.

Se rapporten på NVE sine hjemmesider her:

 http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_08.pdf

Farekartene ligger på hjemmesiden til NVE, og kan ses gjennom denne linken:

 https://temakart.nve.no/link/?p=b79b1433-43f5-b961-cfae-d9e0143eee0e


Publisert: 18.12.2018
Sist endret: 18.12.2018 15.12