Søke spillemidler?

Fristen er 1. november. Her finner du viktig info om søknaden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nye bestemmelser

Det er nå åpnet for å sende inn søknad om spillemidler for 2020. For denne runden er det gjort en del større endringer i bestemmelsene til ordningen som det er viktig å oppdatere seg på. Disse finner man her: bestemmelser om tilskudd for 2020.

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen foregår i korte trekk slik:

  1. Dersom det er et nytt anlegg som ikke har søkt om spillemidler tidligere, kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret: Sjur Vammervold, tlf: 72401827 eller e-post sjur.vammervold@oppdal.kommune.no.  
  2. Sjekk om tiltaket er i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. Hvis ikke; meld inn tiltaket til kommunen. Samme kontaktinfo som over.
  3. Send inn spillemiddelsøknaden til kommunen innen 1. november. Søknaden kan kun sendes inn elektronisk på www.anleggsregisteret.no.
  4. Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknadene, og oversender prioritert liste til fylkeskommunen innen 15. januar.
  5. Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknadene innen 15. april.
  6. Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene innen primo mai.
  7. Fylket innvilger eller avslår søknad, og sender svar til søker innen 15. juli.
  8. Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Dersom dere har søkt tidligere, er søknaden fra tidligere år lagret i søknadsportalen. Søknaden må likevel gjennomgås og sendes inn på nytt, også om det ikke skal gjøres endringer. Det er kun eier av anlegget som kan stå som søker med mindre departementet har gitt dispensasjon for dette.

Mer informasjon:

Fylkeskommunen og idrettskretsen arrangerer gratis temakveld om spillemidler på Orkanger 2. oktober kl. 18.00. Tema:

  • Idrettens anleggsplan i Trøndelag, 2020 - 2024.
  • Hva må vi vite for å unngå kostbare tabber i spillemiddelsøknadene.
  • Krav til regnskap, revisjon og momsrefusjon.
  • Krav og rutiner fra respektive kommuner.
  • Spørsmål og svar. Ferdig 21.00.

Alle som tenker å søke eller planlegger anlegg er velkommen til å delta. Påmelding her: https://trondelag.pameldingssystem.no/temakveld19#/form 

Ellers oppfordres alle som planlegger å søke og ta kontakt med Sjur Vammervold på e-post sjur.vammervold@oppdal.kommune.no eller tlf 72401827.


Publisert: 12.09.2019
Sist endret: 12.09.2019 10.18