Tilskudd til idretts- og kulturarrangement

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til store idretts- og kulturarrangement.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltakets innretning mot barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangement som bidrar til å «sette Oppdal på kartet».

Dersom du arrangerer, eller ønsker å arrangere, et idretts- /kulturarrangement, send en søknad som inneholder følgende:

      • Budsjett.
      • En kort beskrivelse av tiltaket (inkl. tid og sted).
      • Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.

Det kan i denne omgangen søkes for arrangement som avholdes 1. halvår 2022. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. Søknadene behandles av formannskapet etter forberedelse fra administrasjonen.

Søknad sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2. 

Søknadsfrist: fredag 5. november. 


Publisert: 12.10.2021
Sist endret: 12.10.2021 08.29