Tilsyn i hytteområder

De siste dagene har kommunen fått flere henvendelser fra hytteeiere som er bekymret for innbrudd i sine hytter. Politiet i Oppdal er godt orientert om situasjonen og vil kjøre jevnlige runder i hytteområdene i tiden som kommer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dette var blant sakene som ble tatt opp på et møte i dag der kommunens krisestab ved ordfører og kommunedirektør møtte politiet.

Bakgrunnen for saken er en forskrift vedtatt av regjeringen som hjemler forbud mot opphold på fritidseiendommer.

Etter dette er det satt i gang med organisering av tilsyn i hytteområdene. I Storlidalen er det allerede etablert et frivillig tilsyn etter initiativ fra John Torve. Ordføreren oppfordrer også til at det etableres lignende tilsyn i andre hytteområder, som et supplement til politiets runder. Gi gjerne beskjed til kommunen dersom slike frivillige tilsyn etableres.


Publisert: 18.03.2020
Sist endret: 18.03.2020 13.52