Vannmåleravlesning 2023

Fredag 15. desember 2023 ble det sendt ut sms til eier/regningsmottaker/avleser av vannmåler. De som ikke er oppført med mobilnummer i telefonregisteret får tilsendt vannmålerkort. De som mottar vannmålerkort kan enten registrere avlesningen sin på web eller returnere svarslippen. Frist for avlesning gis via sms og/eller vannmålerkort.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


SMS
Mottar du en sms kan du svare på denne med avlest målerstand, det trengs ingen kode.

Husk å sjekke at målernummeret i mottatt sms-varsel stemmer overens med målernummeret på vannmåleren din. Start avlesningen fra venstre. 

Mrk: Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med!

 

Slik ser sms'en ut:

Etter innsending vil du motta en kvitteringsmelding. Den ser slik ut:

VANNMÅLERKORT
Mottar du et manuelt vannmålerkort kan du svare enten via internett her: www.leseav.no eller ved å sende svarslippen i retur pr. post. 

Dersom du ønsker å svare via www.leseav.no vil registreringen være åpen frem til 14. januar 2024.

Dersom du ønsker å svare ved å sende inn svarslippen pr. post må denne sendes inn innen fristen som er oppgitt på vannmålerkortet. Dette for at kommunen skal ha tid til å få avlesningen registrert innen årets vannmåleroppgjør. Svarslippen er ferdig frankert.  


Publisert: 14.12.2023
Sist endret: 14.12.2023 09.40