Vedtatt planprogram kommuneplanens arealdel

Kommunestyret sluttbehandlet i sak 18/65 den 21.06.2018, planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2018 - 2029.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?