2 ledige helgestillinger, 25% og 14 %, på Boas

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmetjenesten i Oppdal kommune skal bidra til at brukerne gjennom hjelp til selvhjelp, skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette ved hjelp av god faglig kompetanse og kunnskap, gjennom innovasjon, aktivitet og kreativitet.

Tjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, heldøgns omsorgsbolig for eldre og heldøgns omsorgsbolig for personer med utviklingshemming, BPA, omsorgslønn, boveiledning, dagtilbud for personer med utviklingshemming, dagaktivisering for eldre, dagtilbud for personer med Demens, hukommelsesteam, hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm, matombringing, avlasting og aktivitetskontakt. Vi har i dag 192 ansatte.

Vi søker deg som har hjerte for hjemmebasert omsorg. Du vil få brukt og utviklet din kompetanse i en variert og givende arbeidsdag som gir faglig vekst og mestringsfølelse, og hvor du har stor påvirkningskraft på arbeidsplassen din. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø med selvstendige medarbeidere.

Vi har følgende stillinger ledig fra dags dato ved BOAS:

14 % Ledig helgestilling for studenter/helsefagarbeider med jobb 3.hver helg.

25 % Ledig helgestilling for studenter/helsefagarbeider med jobb 2.hver helg.

Kvalifikasjoner:

  • Er autorisert fagarbeider eller er student innen relevante fagområder.
  •  Har gode samarbeidsevner.
  •  Er glad i å jobbe med mennesker, er fleksibel og setter pris på varierte arbeidsoppgaver.
  •  Er selvstendig.
  •  Behersker norsk muntlig og skriftlig.

 Vi tilbyr:

  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø med takhøyde, arbeidsglede og humor
  •  Lønn etter gjeldene tariffavtale, pensjonsavtale med KLP.

 Søknadsfrist:

19. februar 20

 De som tilsettes må levere politiattest av nyere dato.

Søknad sendes elektronisk via kommunes hjemmeside:

Søknadsskjema:

Ansettelse gjøres i henhold til gjeldene lover og regler.

 Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Malin Olsen, tlf. 72 40 13 61 / 918 96 020 malin.olsen@oppdal.kommune.no


Publisert: 05.02.2020
Sist endret: 05.02.2020 14.57