3 helgestillinger i Bjerkevegen bofellesskap - fagarbeider

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmetjenesten i Oppdal kommune skal bidra til at brukerne gjennom hjelp til selvhjelp, skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette ved hjelp av god faglig kompetanse og kunnskap, gjennom innovasjon, aktivitet og kreativitet.

Tjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, heldøgns omsorgsbolig for eldre og heldøgns omsorgsbolig for personer med utviklingshemming og andre funksjonshemminger, BPA, omsorgslønn, boveiledning, dagtilbud for personer med utviklingshemming, dagaktivisering for eldre, dagtilbud for personer med Demens, hukommelsesteam, hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm, matombringing, avlasting og aktivitetskontakt. Vi har i dag 192 ansatte.

Vi søker deg som har hjerte for hjemmebasert omsorg. Du vil få brukt og utviklet din kompetanse i en variert og givende arbeidsdag som gir faglig vekst og mestringsfølelse, og hvor du har stor  påvirkningskraft på arbeidsplassen din. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere.

3 x 17 % stilling på helg ledig som fagarbeider i Bjerkeveien bofellesskap

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå tjenestemottaker i dagliglivets gjøremål.
 • Bidra til å tilby brukerne positive aktiviteter, på dag og fritid.
 • Sikre positiv samhandling med pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Praktiske gjøremål i bolig

Kvalifikasjoner:

 • Fagarbeider, annen relevant kompetanse kan også bli vurdert.
 • Kjennskap til og erfaring fra arbeid med utfordrende atferd knyttet til brukere med utviklingshemming.
 • Kjennskap om aktuelt lovverk, legemiddel, helsepersonell, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, særlig kapittel 9
 • Sertifikat klasse B
 • Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.

Egenskaper:

 • Tar ansvar, er selvstendig og handlekraftig, men er samtidig fleksibel og god på samarbeid
 • Engasjert, strukturert og løsningsorientert
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling
 • God psykisk og fysisk helse
 • Må ha evne til å stå i utfordrende situasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø med takhøyde, arbeidsglede og humor
 • Mulighet for videreutdanning (relevant for stillingen) og faglig utvikling
 • Lønn etter gjeldene tariffavtale, pensjonsavtale med KLP . Turnus med arbeid hver 3. helg

 

Kontaktperson: Mona Ørstad Myran, tlf.nr 918 96 073, mona.myran.@oppdal.kommune.no 

Søknad sendes elektronisk via kommunes hjemmeside.

Søknadsskjema

Ansettelse gjøres i henhold til gjeldene lover og regler.

Søker må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig

Søknadsfrist: 27. mai  2020


Publisert: 13.05.2020
Sist endret: 13.05.2020 12.41