40 % stilling som kommuneoverlege

Oppdal kommune er ei fjellbygd i Midt-Norge. Oppdal er kjent for sitt alpine skiområde, sine godt utbygde ski- og sykkelløypenett samt sine flotte turområder. Mellom Dovrefjell og Trondheim ligger Oppdal – en kommune med et rikt kulturtilbud med bl.a eget kulturhus som inneholder badeanlegg, kino, bibliotek samt kultursal. Oppdal er ei bygd med aktivitets- og rekreasjonstilbud for store og små.Det er 8 fastleger i Oppdal kommune, fordelt på 2 legesenter, Auna legesenter og Oppdal legesenter. Oppdal kommune har eget legevaktdistrikt, pr tid 7 delt vakt i vaktklasse 1. Oppdal har et kommunalt akutt døgntilbud ved Oppdal sykehjem. Arbeidssted vil være organisert sammen med spesialsykepleier i miljørettet helsevern/folkehelsekoordinator i kommunens Rådhus.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppgaver og ansvar:

Ny kommuneoverlege vil kunne ha innflytelse på utforming av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale:

 • Ivareta samfunnsmedisinske oppgaver ut fra helse- og omsorgstjenestelov, folkehelselov og smittevernlov
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i helse- og omsorgssektoren
 • Oppfølging og dialog med fastlegene
 • Ansvar for vaktplan for legevakt
 • Medisinskfaglig ansvarlig for kommunens ø-hjelps tilbud
 • Bidra aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet
 • Stillingen inngår i kommunens kriseledelse
 • Kommuneoverlege har mulighet til å delta i legevakt om ønskelig 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Fullført turnustjeneste
 • Det er ønskelig at søker har spesialisering i samfunnsmedisin eller har ønske om å ta dette
 • Strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt

For øvrig skjer tildeling i henhold til gjeldene lover, forskrifter og avtaleverk.

Lønn etter avtale med tilsetting for øvrig etter gjeldende lover, regler og avtaler.

Det kreves politiattest av nyere dato for den som tilsettes, jfr. helsepersonelloven.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rådgiver helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm, tlf. 72 40 11 90 /99 642 934.

Det oppfordres til å søke på eget skjema: 

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1.9.2016


Publisert: 12.07.2016
Sist endret: 12.07.2016 09.17