Avdelingsleder badeanlegg

Oppdal er rangert som landets beste kommune etter Kommunal Rapports kommunebarometer for 2018. Oppdal er nr 33 av landets kommuner i Telemarkforskning sin siste kulturindeks. 7.000 innbyggere har et rikt tilbud av fritids-aktiviteter å velge i. Folketallet har økt med 700 de siste femten år og det investeres pr dato over 1 milliard i ny næringsvirksomhet og nye bygg. E6 og jernbanen går gjennom bygda, og det er bare 12 mil til Trondheim. Med 3.800 fritidseiendommer er Oppdal den største hyttekommunen nord for Dovrefjell. Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings- og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er pt 58 ansatte fordelt på 29 årsverk og omsetter for ca 31 mill. Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi søker avdelingsleder i 100% stilling ved badeanlegget i Oppdal.

Badeanlegget har åtte hel- og deltidsansatte fordelt på 3,7 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. På dagtid tilbyr svømmeanlegget lovpålagt opplæring for barn og unge samt trening og aktivitet tilpasset ulike grupper. På ettermiddag, kveld og helg drives kommersiell virksomhet. I løpet av et år er det ca 42.000 personer som besøker badeanlegget.

Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som skal inneha det faglige, administrative og tekniske ansvaret for badeanleggets virksomhet. Stillingen har delegert ansvar for personal, mål, budsjett og resultat. Du skal samarbeide med skoler, fysioterapeuter, svømmeklubber og andre lag og foreninger der det er naturlig og initiere aktivitet og utvikling.

Vi søker en person som gjerne har erfaring som leder i badeanlegg. Du må være i god fysisk form, ha gode svømmeferdigheter og kunne dykke ned på 3,5 meter. Du må ha teknisk innsikt og praktiske evner til å kunne betjene, drifte og vedlikeholde anlegget. Vi ønsker også at du har noen gode tanker om hvordan anlegget kan utvikles videre både innenfor gjeldende og endrede rammebetingelser.

Du må være utviklingsorientert, positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Det må påregnes vakter både på kveld og helg.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes så snart som mulig eller senest 1. september 2020.
Ev spørsmål kan rettes til daglig leder for Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 7240 1501.

Søknadsfrist: mandag 25. mai 2020.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no

Søknadsskjema
 


Publisert: 06.05.2020
Sist endret: 06.05.2020 11.34