Avdelingssykepleier ved Oppdal helsesenter

Ved Oppdal Helsesenter, avdeling Høa, er det ledig fast stilling som avdelingssykepleier fra 01.01.17.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal Helsesenter er et sykehjem for 62 pasienter, har tilsynslege i 80% stilling og er arbeidsplass for 108 ansatte.

Avdeling Høa er en sykehjemsavdeling for 32 pasienter, inndelt i tre enheter a 10 rom. Avdelingen har både korttids- og langtidsplasser. 

Avdelingssykepleier har personalansvar for rundt 30 årsverk fordelt på ca 48 ansatte. 

Oppdal Helsesenter jobber med å bli kvalifisert som Livsgledesykehjem og vi har grupper som jobber med demensomsorgens ABC.  Oppdal Helsesenter har fokus på heltidskultur, organisering, innovasjon, fag og kompetanse. 

Du som er aktuell: 

  • Sykepleier med utdanning og erfaring innen ledelse
  • Ansvarsbevisst, fleksibel, tydelig og beslutningsdyktig - du kan ta et fullverdig ansvar - både når det gjelder ressursbruk, utvikling og organisering
  • Imøtekommende, samarbeidsvillig og løsningsorientert med evne til å motivere de ansatte til å se nye løsninger og våge å gå nye veier
  • God til å kommunisere med fokus på dialog med brukerne, pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere
  • Motiverende for personalet i arbeidet med å skape et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø
  • Målbevisst og tydelig, og kan være en pådriver for å nå kommunale målsettinger

Tilsetting etter gjeldene lover, regler og avtaler. Lønn etter avtale.

Pensjonsavtale med KLP. 

For mer informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Johan Rolvsjord johan.rolvsjorsd@oppdal.kommune.no  tlf.72 40 14 04 

 

Søknadsskjema

 


Publisert: 16.09.2016
Sist endret: 16.09.2016 14.44