Biblioteksjef

Oppdal er rangert som landets beste kommune etter Kommunal Rapports kommunebarometer for 2018. Oppdal er nr 33 av landets kommuner i Telemarkforskning sin siste kulturindeks. 7.000 innbyggere har et rikt tilbud av fritids-aktiviteter å velge i. Folketallet har økt med 700 de siste femten år og det investeres pr dato over 1 milliard i ny næringsvirksomhet og nye bygg. E6 og jernbanen går gjennom bygda, og det er bare 12 mil til Trondheim. Med 3.800 fritidseiendommer er Oppdal den største hyttekommunen nord for Dovrefjell. Oppdal kulturhus inneholder badeanlegg, bibliotek, kunstgalleri, kulturskole, ungdomsklubb, museum, øvings- og treningsrom for idrett og musikk, konsert- og teatersal, kino og kafé. Vi er pt 58 ansatte fordelt på 29 årsverk og omsetter for ca 31 mill. Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak og er eid av Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi søker biblioteksjef i 100% stilling ved folkebiblioteket i Oppdal kommune. Biblioteket har fire ansatte fordelt på 2,3 årsverk og er organisert inn under og lokalisert til Oppdal kulturhus KF sentralt i Oppdal. Foruten tradisjonell utlånsvirksomhet med ca 26.000 utlån pr år, er biblioteket et populært møtested og en aktiv medspiller i ulike arrangement.

Vi ønsker oss en sosial og omgjengelig person som skal inneha det faglige og administrative ansvaret for bibliotekets virksomhet. Stillingen har delegert ansvar for personal, mål, budsjett, og resultat. Vi står i spennende endringsprosesser og du skal videreutvikle, markedsføre og styrke biblioteket som arena for kunnskap, debatt og kulturformidling. Videre skal du bidra med utvikling av skolebibliotekene, samarbeide med lokale lag og foreninger der det er naturlig og initiere utviklingsprosjekter.

Vi søker en person med erfaring som leder i bibliotekvirksomhet. Du må gjerne ha noen gode tanker omkring den utvidete rollen biblioteket skal ha for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Strategisk handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag vil være et viktig måldokument.

Du bør ha 3-årig utdanning innenfor bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende. Videre må du ha digital kompetanse og kunnskap om formidling. Vi bruker biblioteksystemet Mikromarc3.

Du må være utviklingsorientert, positiv og pålitelig, ha gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt. Det må påregnes en kveldsvakt i uka og vakt hver tredje lørdag.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes så snart som mulig eller senest 1. april 2020.
Ev spørsmål kan rettes til daglig leder for Oppdal Kulturhus Inge Lauritzen, tlf 7240 1501.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no

Søknadsskjema

Søknadsfrist: torsdag 28. november 2019.


Publisert: 08.11.2019
Sist endret: 08.11.2019 14.23