Bjørndalshagen dagsenter - svangerskapsvikariat

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmetjenesten i Oppdal kommune skal bidra til at brukerne gjennom hjelp til selvhjelp, skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette ved hjelp av god faglig kompetanse og kunnskap, gjennom innovasjon, aktivitet og kreativitet.

Tjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, heldøgns omsorgsbolig for eldre og heldøgns omsorgsbolig for personer med utviklingshemming, BPA, omsorgslønn, boveiledning, dagtilbud for personer med utviklingshemming, dagaktivisering for eldre, dagtilbud for personer med Demens, hukommelsesteam, hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm, matombringing, avlasting og aktivitetskontakt. Vi har i dag 192 ansatte.

Vi søker deg som har hjerte for hjemmebasert omsorg. Du vil få brukt og utviklet din kompetanse i en variert og givende arbeidsdag som gir faglig vekst og mestringsfølelse, og hvor du har stor påvirkningskraft på arbeidsplassen din. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere.

90 % ledig svangerskapsvikariat som miljøterapeut fra 15.06.20 til stillingsinnehaver gjeninntrer. Stillingen er fordelt på 52% på Bjørndalshagen Dagsenter + hver 4. helg og 1-2 kvelder i uka i Mellomvegen bofellesskap. Annen stillingsprosent kan bli aktuell ved interne rokkeringer.

Bjørndalshagen Dagsenter gir tilbud om arbeidstrening, aktivisering og sosial deltagelse til voksne med funksjonsnedsettelser. Dagtilbudet tilrettelegger arbeidsoppgaver og aktiviteter tilpasset den enkeltes behov. Vi trenger fleksible ansatte som trives like godt som arbeidsledere inne på dagsenteret som ute i bedrift.

Som miljøterapeut i Mellomvegen bofellesskap og på dagsenteret, vil du få primærkontaktansvar for en eller flere brukere og delta sammen med resten av personalgruppa i utarbeiding av faglige opplegg og rutiner rundt brukerne

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig helse og sosialfaglig utdanning

Egenskaper :

 • Tar ansvar, er selvstendig og handlekraftig, men er samtidig fleksibel og god på samarbeid
 •  Engasjert, strukturert og løsningsorientert
 •  Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling
 •  Har stort engasjement, interesse og erfaring med personer med utviklingshemning og ulike bistandsbehov
 •  God relasjon og kommunikasjons kompetanse
 •  Søker må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Sertifikat for bil
 •  Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø med takhøyde, arbeidsglede og humor
 •  Mulighet for videreutdanning (relevant for stillingen) og faglig utvikling
 •  Lønn etter gjeldene tariffavtale, pensjonsavtale med KLP . Turnus med arbeid hver 4 helg

Søknadsfrist:

19. februar 20

Søknadsskjema:

 Kontaktpersoner:

 solvi.heggen@oppdal.kommune.no, avdelingsleder Mellomvegen og oddveig.ohrn@oppdal.kommune.no, avdelingsleder Bjørndalshagen Dagsenter.

Søknad sendes elektronisk via kommunes hjemmeside. Ansettelse gjøres i henhold til gjeldene lover og regler. De som tilsettes må levere politiattest av nyere dato


Publisert: 05.02.2020
Sist endret: 05.02.2020 14.46