Byggesaksbehandler - vikariat 100% stilling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ledig 100 % stilling i vikariat som byggesaksbehandler med mulighet for fast stilling.

Har du lyst til å bli byggesaksbehandler i en kommune med høy faglig kompetanse og stor aktivitet? Da må du komme til Oppdal kommune.

I forbindelse med at en av våre medarbeidere skal ut i permisjon, søker vi etter en person som kan behandle byggesøknader i medhold av plan- og bygningsloven.

Stillingen er tilknyttet enhet for plan og forvaltning i Oppdal kommune. Enheten har i dag 18 ansatte og ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, dispensasjoner, delingssaker, kart og oppmåling, landbruk, miljøforvaltning, kultur og miljøretta helsevern/folkehelse. Fire ansatte jobber innen byggesak. 

Arbeidsoppgaver:

Hovedarbeidsoppgavene er knyttet til byggesaksbehandling, herunder veiledning, forhåndskonferanser og å skrive saksframlegg til politisk behandling. Det vil også kunne bli noe tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Kvalifikasjoner:

Du er først og fremst en erfaren byggesaksbehandler med relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor juss eller byggfag.  Annen utdanningsbakgrunn kan være aktuelt, spesielt dersom du har relevant erfaring. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Du bør ha erfaring med eller kjennskap til saksbehandling etter plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. Opplæring vil bli gitt.

Byggesaksbehandlere er daglig i kontakt med mange aktører og mye av arbeidet foregår skriftlig. Det vil derfor bli lagt stor vekt på at du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Vi ønsker også at du har god kjennskap til offentlig forvaltning og evne til å bruke ulike dataprogram innenfor office, saksbehandling og kart/GIS. 

Personlige egenskaper:

Det er viktig for oss at du er positiv, serviceinnstilt og løsningsorientert.

Du må være selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner. 

Du må være strukturert og trives i en travel arbeidssituasjon, hvor oppgavene ofte haster og det er mange oppgaver samtidig.

Vi tilbyr:

  • 100% stilling fra 1.april 2020
  • Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk, og pensjonsordning i KLP.
  • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid og sommertid)
  • Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt og spennende fagmiljø med dyktige, hyggelige og kompetente arbeidskolleger. Plan og forvaltning er en virksomhet med høy faglig kompetanse, hvor samarbeid på tvers av alle faggrupper står sentralt i det daglige arbeidet. Byggesaksavdelingen fremstår som svært arbeidseffektiv. Vi håper du ønsker å være en del av vår effektive og kompetente avdeling.

 Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 18.12.2019

Benytt eget søknadsskjema på Oppdal kommunes hjemmesider:

Søknadsskjema

Kontaktinfo:

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med enhetsleder plan og forvaltning Ane Hoel, ane.hoel@oppdal.kommune.no / 47 46 59 72 eller fagleder byggesak Marte Kleveland Dørum, marte.dorum@oppdal.kommune.no / 72401808/90509448


Publisert: 03.12.2019
Sist endret: 03.12.2019 10.21