Enhetsleder for Oppdal kommunale barnehager

Stillingen som enhetsleder for Oppdal kommunale barnehager er ledig. Stillingen rapporterer direkte til rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe, som består av 9 enhetsledere.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommunale barnehager består av to 3-avdelingsbarnehager som ligger i sentrumsområdet: Pikhaugen og Høgmo. Enheten har i alt 120 barnehageplasser og 25 årsverk.

Enhetslederstillingen omfatter også funksjonen som styrer i Pikhaugen barnehage. Lederstrukturen pr. i dag er: 100% enhetsleder/styrer Pikhaugen barnehage, 100% styrer Høgmo barnehage, 40% fagleder Pikhaugen barnehage.

Arbeids og ansvarsområde:

 • Ansvar for faglig utvikling av de kommunale barnehagene
 • Økonomi - og personalansvar for enheten
 • Delta og bidra i tverrfaglig utviklingsarbeid kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Praksis fra barnehage
 • Erfaring innen ledelse, økonomioppfølging og IKT
 • Erfaring med familier og barn med minoritetsspråklig bakgrunn er ønskelig

Vi søker etter deg som:

 • Er en tydelig og samlende leder som viser handlekraft når det er nødvendig
 • Setter barnet i sentrum
 • Har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Kan lede barnehagen som en lærende organisasjon og tar et aktivt ansvar for den pedagogiske utviklingen i enheten
 • Tåler og trives med et høyt arbeidspress i en travel hverdag
 • Har vilje og evne til samarbeid i forhold til personale, foreldre og andre samarbeidspartnere
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og målrettet

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Deltakelse i utformingen av kommunens overordnede ledelse
 • Kreative og engasjerte kolleger
 • Ansettelse etter gjeldende lover, regler og avtaler
 • God pensjonsordning i KLP

Den som tilsettes må legge fram politiattest av ny dato.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rådmann Dagfinn Skjølsvold, tlf. 72 40 11 85/970 79 793 eller rådgiver oppvekst Dordi Aalbu, tlf.72 40 18 10 / 917 23 874.

Søknadsfrist:3.6.2016

Søknadsskjema


Publisert: 10.05.2016
Sist endret: 10.05.2016 15.40