Grunnskolen i Oppdal

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Grunnskolen i Oppdal har følgende ledige stillinger med oppstart 01.08.2020:

AUNE BARNESKOLE

Lærerstillinger

2 x 100 %  vikariater skoleåret 2020/21

Kvalifikasjoner:

 • Grunnskolelærer
 • Norsk, engelsk og matematikk

70 % vikariat som lærer skoleåret 2020/21

Kvalifikasjoner:

 • Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk. Bachelor i utdanningen er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Tydelig klasseleder og evne til å skape et godt læringsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Pådriver i teamarbeid
 • Du er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø

 

Andre stillinger

40 % fast stilling som barnevernspedagog ved skole og SFO

Kvalifikasjoner

 • Barnevernspedagog
 • Erfaring fra alternativ opplæringsarena vektlegges

Personlige egenskaper

 • Må ha et stort hjerte for barn
 • Evne til å se enkeltbarnets behov og kunne stå i de utfordringene som dukker opp
 • Interessert i å bidra til at enkeltbarnet skal lykkes i fellesskapet, både faglig og sosialt
 • God lagspiller og aktiv bidragsyter for å ivareta et godt arbeidsmiljø

Aune barneskole ønsker en bred kompetanse i sin bemanning. Vi ser verdien av en personalgruppe med ulik kompetanse hvor alle kan utfylle hverandre på en god og meningsfull måte. Vi møter barn med ulike behov og vi skal gi alle en variert og trygg skolehverdag.

Henvendelser angående stillingen rettes til rektor Øyvind Melhus, tlf. 48113066 eller oyvind.melhus@oppdal.kommune.no .

                                                                       

DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER

80 % fast stilling fra 01.08.20

80 % vikariat 01.08.20-01.12.20 -31.07.21

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen
 • Kompetanse i basisfag er et krav
 • For den faste stillingen kreves minimum 30 stp i kunst og håndverk
 • Interesse og erfaring med digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring

Personlige egenskaper

 • Tydelig klasseleder med evne til å skape gode relasjoner med elever og foresatte
 • Opptatt av elevenes læring og elevenes læringsmiljø
 • Være en positiv og god lagspiller og samarbeide godt på tvers
 • Ta ansvar, ha god arbeidskapasitet og evner å prioritere
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode digitale ferdigheter
 • Godt humør og en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Henvendelser om stillingene kan rettes til enhetsleder Beate Lauritzen tlf. tlf. 917 32 765 beate.lauritzen@oppdal.kommune.no

  

OPPDAL UNGDOMSSKOLE

50% vikariat skoleåret 2020/21 som lærer med fordypning i fagene mat og helse og matematikk

Vi søker en lærer med:

 • stort engasjement og godt humør
 • vilje og evne til fornying og endring, samt gode samarbeidsevner
 • gode digitale ferdigheter
 • god innsikt i Kunnskapsløftet og ny læreplan

Spørsmål om stillingen kan rettes til Håvard Melhus tlf. 72401201/91624461 havard.melhus@oppdal.kommune.no

I søknaden må det angis hvilken stilling man søker på.

Utlysingen gjelder også for andre stillinger ved skolene som måtte bli ledige fram til skolestart.

 • Tilsetting etter gjeldende lover regler og avtaler.
 • Vi har pensjonsavtale med Statens pensjonskasse

De som tilsettes må fremlegge politiattest av ny dato.

For å komme i betraktning må det søkes på eget skjema som finnes på våre hjemmesider www.oppdal.kommune.no

Søknadsskjema 

Søknadsfrist:  12. juni 20


Publisert: 29.05.2020
Sist endret: 29.05.2020 11.11