Helsefagarbeider

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


80% fast stilling som helsefagarbeider på Boas

Hjemmetjenesten i Oppdal kommune skal bidra til at brukerne gjennom hjelp til selvhjelp, skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette ved hjelp av god faglig kompetanse og kunnskap, gjennom innovasjon, aktivitet og kreativitet.

Tjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, heldøgns omsorgsbolig for eldre og heldøgns omsorgsbolig for personer med utviklingshemming, BPA, omsorgslønn, boveiledning, dagtilbud for personer med utviklingshemming, dagaktivisering for eldre, dagtilbud for personer med Demens, hukommelsesteam, hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm, matombringing, avlasting og aktivitetskontakt. Vi har i dag 192 ansatte.

Vi søker deg som har hjerte for hjemmebasert omsorg. Du vil få brukt og utviklet din kompetanse i en variert og givende arbeidsdag som gir faglig vekst og mestringsfølelse, og hvor du har stor  påvirkningskraft på arbeidsplassen din. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere.

Vi har ledig 80 % fast stilling som Helsefagarbeider på Boas.

Kvalifikasjoner:

  • Er autorisert fagarbeider

Egenskaper:

  •  Tar ansvar, er selvstendig og handlekraftig, men er samtidig fleksibel og god på samarbeid
  •  Engasjert, strukturert og løsningsorientert
  •  Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling
  •  Behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø med takhøyde, arbeidsglede og humor
  •  mulighet for videreutdanning (relevant for stillingen) og faglig utvikling
  •  lønn etter gjeldene tariffavtale, pensjonsavtale med KLP . Turnus med arbeid hver 3.helg

Hvis stillingen blir besatt internt kan andre stillinger bli aktuelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Malin Olsen, tlf. 72 40 13 61/918 96 020 malin.olsen@oppdal.kommune.no

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside .Ansettelse gjøres i henhold til gjeldene lover og regler.

Søknadsskjema:

Søknadsfrist 15. september


Publisert: 01.09.2020
Sist endret: 01.09.2020 09.06