Leder for bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Ledig 100 % fast nyopprettet stilling som leder for bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune skal bygge opp et nytt tilbud med å bosette enslige mindreårige flyktninger i alderen 15-18 år. Vi har ledig stilling som leder, med ansvar for å bygge opp og drifte enheten som ivaretar bo- og omsorgstilbud til de bosatte ungdommene.

Foreløpig planlegges det å etablere et heldøgns bemannet bofellesskap for til sammen 5-7 ungdommer i alderen 15-18 år, samt en miljøtjeneste som skal følge opp ungdommer som bor i hybler og små bokollektiv. Virksomheten kan komme til å øke i omfang de kommende årene.

Bosettingsarbeidet med enslig mindreårige flyktninger er organisert i enhet Helse og familie som består av: barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, psykisk helse- og rus, PP-tjenesten og medisinsk rehabilitering.

Leder vil bli sentral i å styre den daglige driften, planlegge strategisk i tråd med sentrale og lokale føringer og bidra til å videreutvikle kollegiet. Det må brukes tid på kompetanseheving og kvalitetssikring av arbeidet. I tillegg til personal- og fagansvar ligger det et betydelig økonomiansvar til stillingen. Arbeidet skjer i utstrakt samarbeid med andre kommunale etater og fagområder. Leder vil møte fast i enhetens ledermøter og rapportere direkte til enhetsleder.

Hovedoppgaver for leder vil være

 • hovedansvar for utvikling og oppbygging 
 • personal, økonomi og fagansvar 
 • sikre rutiner, internkontroll, lovkrav og god kvalitet 
 • utarbeidelse og oppfølging av turnus 
 • utadrettet informasjon og koordineringsarbeid 

Vi søker etter person med følgende kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høgskole eller universitet 
 • erfaring fra ledelse og økonomistyring, kjennskap til kommunale budsjetter er en fordel 
 • erfaring fra omsorgsarbeid med mindreårige 
 • tydelig leder med gode kommunikasjonsferdigheter 
 • dyktig på å skape sosiale relasjoner gjennom samhandling 
 • god evne til å arbeide selvstendig og strategisk 
 • god IKT- kompetanse 
 • det er en fordel at den som tilsettes kan  disponere bil daglig i forbindelse med arbeidet 

Vi tilbyr

 • en meningsfull, krevende og interessant jobb 
 • en jobb som gir store muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • en ansvarsbevisst enhet med høy kompetanse og godt miljø 
 • konkurransedyktig lønn og tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler 

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til enhetsleder Hanna Lauvås Westman

Søker som blir innstilt til stillingen, må før ansettelse legge fram tilfredsstillende politiattest.

Søknadsfrist: 5.6.2016

Søknadsskjema


Publisert: 12.05.2016
Sist endret: 12.05.2016 08.04