Leder medisinsk rehabilitering

100 % fast stilling for fysioterapeut og leder for medisinsk rehabilitering i enhet Helse- og familie ledig fra 1.9.2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune har ledig spennende og utfordrende stilling som leder av medisinsk rehabilitering i en kommune som skal være innovativ for å tilpasse seg fremtidens samfunnsendringer.

Medisinsk rehabilitering er organisert i enhet Helse- og familie som består av flere tjenester blant annet: friskliv og mestring, barneverntjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, PP-tjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, familiesenteret.

Stillingen vil være en del av enhet Helse- og familie sin ledergruppe og rapporterer direkte til enhetsleder. Leder for medisinsk rehabilitering vil sammen med flere ledere i enheten ha ansvar for strategisk og helhetlig utvikling. Evnen til å tenke helhetlig og langsiktig er viktig for å lykkes i å nå politiske målsettinger og fremtidens utfordringsbilder.

I tjenesten medisinsk rehabilitering vil du primært arbeide sammen med fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjelpemiddeltekniker med tilsammen 3,9 årsverk. Du vil ha et nært samarbeid med andre fagområder i kommunen som retter seg både mot familier, barn og unge, voksne og eldre. Stillingen innebærer å ha det faglige oppfølgings- og resultatansvaret for tjenesteområdet medisinsk rehabilitering. Stillingen er en kombinasjonsstilling som leder og utøvende fysioterapeut.  Ansvarsområdene er habilitering/rehabilitering, friskliv og mestring, ergoterapitjenester, hverdagsrehabilitering, tekniske hjelpemidler, koordinerende enhet og diverse prosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
  • Erfaring og faglig kompetanse innen kommunal sektor 
  • Vilje og evne til fagutvikling - følger utviklingen i faget og som tenker aktiv og helhetlig behandling, samt er omstillingsdyktig til den forskningsbaserte utviklingen i fysioterapifaget 
  • Lederutdanning/erfaring 
  • Gjerne innsikt og erfaring fra arbeid innen digitalisering 

Ønskede personlige egenskaper

  • Faglig og personlig tillitsvekkende og trygg 
  • Åpen, ærlig, med en prosess- og dialogorientert stil, men samtidig også tydelig, målrettet, besluttsom og handlekraftig 
  • Er strategisk, helhetsorientert og har et overordnet perspektiv i ditt arbeid, men også evne til å arbeide med enkeltsaker 
  • Gode samarbeidsevner, relasjonsorientert, pedagogisk og flink til å kommunisere og formidle 

Tilsetting etter gjeldende lover og retningslinjer

Pensjonsavtale med KLP

Søker må kunne disponere egen bil i tjenesten.

Søker som blir innstilt til stillingen, må før ansettelse legge frem tilfredsstillende politiattest. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til enhetsleder for Helse og familie Hanna Lauvås Westman tlf. 95776774 hanna.westman@oppdal.kommune.no

Eget søknadsskjema må benyttes. Skjema finnes på våre nettsider www.oppdal.kommune.no

Søknadsfrist: 31.03.19


Publisert: 15.03.2019
Sist endret: 15.03.2019 07.47