Ledig fastlegehjemmel i Oppdal kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune er ei fjellbygd i Midt-Norge. Oppdal er kjent for sitt alpine skiområde, sine godt utbygde ski- og sykkelløypenett samt sine flotte turområder. Mellom Dovrefjell og Trondheim ligger Oppdal – en kommune med et rikt kulturtilbud med bl.a. eget kulturhus som inneholder badeanlegg, kino, bibliotek samt kultur sal. Oppdal er ei bygd med aktivitets- og rekreasjonstilbud for store og små.

Oppdal kommune har ledig fastlegehjemmel fra 01.09.2020

Det er 8 fastleger i Oppdal kommune, fordelt på 2 legesenter, Auna legesenter og Oppdal legesenter. Den ledige hjemmelen er knyttet til Auna legesenter, det forutsettes at ny fastlege inngår samarbeidsavtale med legene ved Auna legesenter. Auna legesenter er en 4-legers praksis som benytter System X. Kontoret er velutstyrt. Auna legesenter er samlokalisert med Oppdal legesenter som også har 4 fastleger i sin praksis.

Legesentrene flytter sammen i helt nytt bygg den 20.03.2020.   Auna legesenter vil være i 1. etg. Og Oppdal legesenter i 2. etg. Ambulansestasjon, ulike legespesialister, helsestasjonen og jordmortjenesten er tilknyttet samme bygg.

Listelengden for hjemmelen er på maks 1082 pasienter.  

Oppdal kommune er eget legevaktdistrikt, pr tid 8. delt vakt i vaktklasse 1. Den som tilsettes plikter deltagelse i dagberedskap og legevaktsordningen. Her inngår også oppfølging av kommunalt akutt døgntilbud.

Økonomiske vilkår for overtagelse av praksisen etter avtale med nåværende hjemmelsinnehaver.

Søker må ha norsk autorisasjon og har fullført turnustjeneste, samt beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen. Det er fortrinnsvis ønskelig med lege som er kvalifisert for å gå selvstendig legevakt. For øvrig skjer tildeling i henhold til gjeldene lover, forskrifter og avtaleverk.

For nærmere opplysninger om hjemmelen kontaktes hjemmelsinnehaver:

Tove Hem, Tlf: 957 47888, eller mail: tsporsheim@hotmail.com

Eller rådgiver helse og omsorg

Frøydis Lindstrøm, Tlf 72 401190, eller mail: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no

Søknad med CV, kopier av autorisasjon og vitnemål sendes

Oppdal kommune, postmottak, Inge Krokans vei 2, 7340 Oppdal  eller e-post: postmottak@oppdal.kommune.no

Søknadsskjema:

Søknadsfrist 3. april 2020


Publisert: 12.03.2020
Sist endret: 12.03.2020 13.43