Miljøterapeut Mellomvegen/Bjerkehagen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmetjenesten i Oppdal kommune skal bidra til at brukerne gjennom hjelp til selvhjelp, skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette ved hjelp av god faglig kompetanse og kunnskap, gjennom innovasjon, aktivitet og kreativitet.

Tjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, heldøgns omsorgsbolig for eldre og heldøgns omsorgsbolig for personer med utviklingshemming, BPA, omsorgslønn, boveiledning, dagtilbud for personer med utviklingshemming, dagaktivisering for eldre, dagtilbud for personer med Demens, hukommelsesteam, hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm, matombringing, avlasting og aktivitetskontakt. Vi har i dag 192 ansatte.

Vi søker deg som har hjerte for hjemmebasert omsorg. Du vil få brukt og utviklet din kompetanse i en variert og givende arbeidsdag som gir faglig vekst og mestringsfølelse, og hvor du har stor påvirkningskraft på arbeidsplassen din. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere.

80 % ledig svangerskapsvikariat som miljøterapeut i Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap fra 15.06.20 (eller etter avtale)til stillingsinnehaver gjeninntrer. Annen stillingsprosent kan bli aktuell ved interne rokkeringer.

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig helse og sosialfaglig utdanning

Egenskaper:

 • Tar ansvar, er selvstendig og handlekraftig, men er samtidig fleksibel og god på samarbeid
 •  Engasjert, strukturert og løsningsorientert
 •  Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling
 • Har stort engasjement, interesse og erfaring med personer med utviklingshemning og ulike bistandsbehov
 •  God relasjon og kommunikasjon kompetanse
 •  Sertifikat for bil
 •  Søker må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Deler av stillingen er hos bruker med omfattende bistandsbehov og egnethet til dette arbeidet vil vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø med takhøyde, arbeidsglede og humor
 • Mulighet for videreutdanning (relevant for stillingen) og faglig utvikling
 •  Lønn etter gjeldene tariffavtale, pensjonsavtale med KLP . Turnus med arbeid hver 3 helg.

Søknadsfrist:

19. februar 2020

 Søknadsskjema:

Kontaktpersoner:

 Solvi.heggen@oppdal.kommune.no  avdelingsleder Mellomvegen og Mari.snorroeggen@oppdal.kommune.no , avdelingsleder Bjerkehagen bofellesskap.

Søknad sendes elektronisk via kommunes hjemmeside. Ansettelse gjøres i henhold til gjeldene lover og regler. De som tilsettes må levere politiattest av nyere dato.

 


Publisert: 05.02.2020
Sist endret: 05.02.2020 14.32