Museumshåndverker ved Oppdalsmuseet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi søker en museumshåndverker i 80% stilling som har fagutdanning og kompetanse innen tømrerfaget og forvaltning av gamle bygg og gjenstander.

Til stillingen ligger ansvar og oppgaver knyttet til det å følge opp drift, tilsyn og vedlikehold med de 34 bygg som ligger på museet. I tillegg har museumshåndverker ansvar for mottak, registrering og oppbevaring av gjenstander som er gitt til museet. Det er også aktuelt med formidling og kursing av tradisjonelt håndverk.

Vi ønsker oss en person som gjennom lagarbeid og faglig tilnærming kan bidra til å utvikle museet på de nevnte områder. Det er en fordel at søker har god kjennskap til museal samlings-forvaltning, samt kunnskap om og erfaring med bruk av det digitale registreringssystemet Primus. 

Du bør ha faglige kvalifikasjoner gjennom utdanning og yrkeserfaring som snekker og tømrer, gjerne kombinert med kursing i bygningsvern og arbeid med vernede bygg og på museum.

Vi ønsker oss en medarbeider som er motivert, kreativ og pålitelig, har godt humør, gode samarbeidsegenskaper og en profesjonell serviceinnstilt holdning. Videre må du ha evne til å jobbe selvstendig, strukturert og fleksibelt.

Vi byr på allsidige og interessante arbeidsoppgaver, dyktige kollegaer, et godt arbeidsmiljø samt spennende muligheter til å påvirke og utvikle egen arbeidsplass.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Stillingen tiltredes 02. januar 2019. Evt. spørsmål kan rettes til avdelingsleder for Oppdalsmuseet, Heidi Pawlik Carlson, tlf. 916 44 172.

Søknad fylles ut via Oppdal kommune sine hjemmesider; www.oppdal.kommune.no

Søknadsskjema:

Søknadsfrist: 1. desember 2019


Publisert: 15.11.2019
Sist endret: 15.11.2019 08.42