Revisjon Fjell IKS

Revisjon Fjell IKS er et interkommunalt revisjonsselskap som primært yter revisjonstjenester til sine eiere. Selskapets eiere er kommunene Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal og Folldal. Selskapet har 4 ansatte og disponerer et kontor i alle 8 eierkommunene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Selskapet dekker det samlede behovet for revisjonstjenester til eierkommunene. Det omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, attestasjonsoppgaver, rådgivning. Vår oppdragsportefølje omfatter for øvrig interkommunale selskaper, kommunale foretak, kirkelige fellesråd, private barnehager, fjellstyrer, stiftelser.

Vi søker etter medarbeider i hel stilling som revisor.

Vi kan tilby deg:

 • En utfordrende stilling med allsidige og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å påvirke din egen arbeidsdag og arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i utvikling av revisjonens faglige strategier og prioriteringer
 • Fleksibel arbeidstid og jevn arbeidsbelastning gjennom året
 • Fleksibilitet i forhold til kontorsted innenfor distriktetLønn etter avtale og medlemskap i kommunal pensjonsordning

Vi ønsker at du har:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole gjerne innenfor økonomi/revisjon
 • Praksis fra offentlig forvaltning, forvaltningsrevisjon eller regnskapsrevisjon
 • Krav til utdanning kan erstattes av relevant praksis
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, herunder god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk og effektivt
 • Gode samarbeidsegenskaper

Søkere må disponere egen bil til tjenestekjøring som godtgjøres etter offentlige satser.

Ansettelse skjer på de vilkår som følger av lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til revisjonssjef Svein Magne Evavold på tlf 91 30 77 12 eller e-post post@revisjonfjell.no

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til Revisjon Fjell IKS, Kommunehuset, 2550 Os i Østerdalen eller på e-post til mailto:post@revisjonfjell.no innen 20. mai 2016.


Publisert: 25.04.2016
Sist endret: 25.04.2016 11.44