Saksbehandler i barnevernet

Oppdal kommune, barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu, har fra 01.08.2016 ledig ett års vikariat i 100 % stilling som saksbehandler.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I tilfelle ansettelse av eventuell intern søker, vil det kunne bli ledig et engasjement i 100 % stilling fram til 31.12.2016, der engasjementet kan bli forlenget i en mindre stillingsstørrelse i 2017 eller i 100 % stilling for en avgrenset del av 2017. Søkere som også ønsker å komme i betraktning til denne eventuelle engasjementsstillingen, bes opplyse det i søknaden. 

Oppdal kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu. Oppdal rådhus vil være fast oppmøtested, men det må påregnes at arbeid skal utføres i begge kommuner.  

Stillingen omfatter alle typer arbeid etter lov om barneverntjenester, med hovedvekt på saksbehandling, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak, samt deltakelse i ulike former for flerfaglig forebyggende arbeid. Det må påregnes noe arbeid utenom fast arbeidstid.  Den som innehar stillingen forplikter seg til deltakelse i ordning med kommunal barnevernvakt. 

Søkere må tilfredsstille følgende kvalifikasjonskrav:

 • Høgskoleutdanning som sosionom eller barnevernspedagog
 • Relevant forvaltningspraksis av ny dato fra kommunal barneverntjeneste. 
 • Fortrinnsvis erfaring fra bruk av Familia fagprogram.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, om omfatter:
  • God evne til selvstendig arbeid.
  • God evne til nært og forpliktende samarbeid med andre instanser internt og eksternt.
  • God evne til kontaktetablering med barn og voksne også i konfliktfylte relasjoner.
  • God evne til å vedlikeholde kontakt og relasjon også i konfliktfylte relasjoner.
  • God evne til tydelig og tillitsvekkende kommunikasjon og samarbeid med barn og voksne som er brukere av tjenesten.
  • God evne til systematisk og målrettet faglig og forvaltningsmessig sikker muntlig og skriftlig framstilling av saker og problemstillinger for å sikre gode beslutningsprosesser.
  • God evne til å vurdere forholdet mellom problemer og forslag til tiltak i et helhetlig perspektiv, samt begrunne dette forholdet skriftlig og muntlig.
  • Servicepreget og pålitelig holdning som bidrar til god omdømmebygging av tjenesten. 

Søker må kunne disponere bil daglig i forbindelse med arbeidet.  

Stillingen avlønnes iht. sentrale lønns- og stillingsbestemmelser etter stillingsgruppe «Stillinger med krav om høyskoleutdanning» etter gjeldende hovedtariffavtale. Event. krav om annen lønnsplassering må fremmes i søknaden. 

Fagansvarlig for barneverntjenesten Ivar Bøe kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsområdet på telefon 72 40 13 13. 

For å komme i betraktning, må eget søknadsskjema benyttes. Skjema finnes på våre nettsider www.oppdal.kommune.no 

Søknadsfrist:  2.7.2016

Søknadsskjema 

Søker som blir innstilt til stillingen, må før ansettelse legge fram tilfredsstillende politiattest i samsvar med lov om barneverntjenester § 6-10.


Publisert: 15.06.2016
Sist endret: 15.06.2016 12.35