Saksbehandler i barnevernstjenesten

Oppdal kommune, barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu, har ledig engasjement 100 % stilling som saksbehandler fram til 31.12.16. Engasjementet kan bli forlenget i en mindre stillingsstørrelse i 2017 eller i 100 % stilling for en avgrenset del av 2017.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu.  Oppdal rådhus vil være fast oppmøtested, men det må påregnes at arbeid skal utføres i begge kommuner.  

Stillingen omfatter alle typer arbeid etter lov om barneverntjenester, med hovedvekt på saksbehandling, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak, samt deltakelse i ulike former for flerfaglig forebyggende arbeid.  Det må påregnes noe arbeid utenom fast arbeidstid.  Den som innehar stillingen forplikter seg til deltakelse i ordning med kommunal barnevernvakt. 

Søkere må tilfredsstille følgende kvalifikasjonskrav:

Høgskoleutdanning som sosionom eller barnevernspedagog.

Relevant forvaltningspraksis av ny dato fra kommunal barneverntjeneste. 

Fortrinnsvis erfaring fra bruk av Familia fagprogram.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og omfatter:

  • God evne til selvstendig arbeid.
  • God evne til nært og forpliktende samarbeid med andre instanser internt og eksternt.
  • God evne til kontaktetablering med barn og voksne også i konfliktfylte relasjoner.
  • God evne til å vedlikeholde kontakt og relasjon også i konfliktfylte relasjoner.
  • God evne til tydelig og tillitsvekkende kommunikasjon og samarbeid med barn og voksne som er brukere av tjenesten.
  • God evne til systematisk og målrettet faglig og forvaltningsmessig sikker muntlig og skriftlig framstilling av saker og problemstillinger for å sikre gode beslutningsprosesser.
  • God evne til å vurdere forholdet mellom problemer og forslag til tiltak i et helhetlig perspektiv, samt begrunne dette forholdet skriftlig og muntlig.
  • Servicepreget og pålitelig holdning som bidrar til god omdømmebygging av tjenesten.

Søker må kunne disponere bil daglig i forbindelse med arbeidet.  

Stillingen avlønnes iht. sentrale lønns- og stillingsbestemmelser etter stillingsgruppe «Stillinger med krav om høyskoleutdanning» etter gjeldende hovedtariffavtale.  Evt. krav om annen lønnsplassering må fremmes i søknaden. 

I tilfelle intern søker ansettes i engasjementet, vil det kunne bli ledig annen saksbehandlerstilling i inntil 100 % stillingsstørrelse som vikariat fram til og med 14.02.2017. Søkere som også er interessert i å bli vurdert mht. eventuell slikt ledig vikariat, bes om å opplyse dette i søknaden. 

Fagansvarlig for barneverntjenesten Ivar Bøe kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsområdet på telefon 72 40 13 13, e-post ivar.boe@oppdal.kommune.no

Søknadsfrist : 15.6.2016

 søknadsskjema  

Søker som blir innstilt til stillingen, må før ansettelse legge fram tilfredsstillende politiattest i samsvar med lov om barneverntjenester § 6-10.


Publisert: 29.04.2016
Sist endret: 29.04.2016 14.35