Prosjekt beitebur

Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal kommuner har i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Trøndelag et prosjekt der "beitebur" settes ut ved flere utfartssteder i kommunene. "Beiteburene" er mindre områder som gjerdes inn og ikke beites for å illustrere hvordan utmarka gror til uten beitedyr. Dette er et informasjonstiltak som blant annet har fått støtte fra Fylkesmannnen i Trøndelag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Beitebur ved Svartdalssetra

Det første beiteburet ble satt opp ved Svartdalssetra på Nerskogen. Bilder vise Fylkesmann Frank Jensen og Landbruksdirektør Tore Bjørkli ved beiteburet sommeren 2020 da de besøkte Svardalssetra i anledning kulturlandskapsprisen i Trøndelag

 

Det har i løpet av  2020-2021 kommet opp beitebur ved Svartdalssetra på Nerskogen (Rennebu), Dindalen, Klevgardan, ved Kvannbolet i Unndalen og i Kåsen. Målet er at det skal settes opp til sammen 15 beitebur i de tre kommunen. Det vil bli tatt før og etter-bilder, og artsmangfold, grønmasse og bunnvegetasjon innenfor det inngjerda området skal registreres årlig. 

Beitebur Klevgardam

Beitebur Klevgardan

Beitebur Dindalen

Beitebur Dindalen

Beitebur Orkelsjøvegen.

Beitebur Kvannbolet.

 

Synliggiøringen blir gjort gjennom å gjerde inn en liten firkant ved utfartsområder i sæterdalene / kulturlandskapet på 3x3 meter.  Poenget er at beitedyrene skal beite rundt disse innhengingene, mens det på innsiden vil vises hva som skjer med landskapet om det ikke beites på. Her vil det etter et par år vises god forskjell innenfor og utenfor gjerdingen når vegetasjonen får ligge ubeitet. Innenfor innhengningene vil det etterhvert vokse mer busker og kratt, og artsmangfoldet vil bli redusert når buskene tar over og skygger ut mange av beitemarksplantene.

På hvert av beiteburene henger det ei  informasjonstavle som forteller om beitebrukets betydning, om utmarksbasert matproduksjon, om viktighet av båndtvang, ferdselsvett mm.


Publisert: 17.08.2020
Sist endret: 22.02.2022 09.54