Landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen i Oppdal kommune er en del av enheten Plan og forvaltning.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ansvarsområder

 Våre hovedansvarsområder er lovforvaltning, rådgivning og forvaltning innen jord-,skogbruk og utmark.

Ansatte

Ansatte i landbruksforvaltningen
Navn Til stedeTelefonE-post

Gro Aalbu

Fagleder kultur,landbruk og miljø

Man, ons, tors, fre   72 40 18 11       gro.aalbu@oppdal.kommune.no

Kari Anne K. Wilberg

Rådgiver skog og utmark

man, tirs, ons, tors 

72 40 18 20       

kari.wilberg@oppdal.kommune.no
Ragnhild Eklid Rådgiver landbruk alle dager 72 40 18 19         ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no

Jenny Kristin Heggvold

Rådgiver landbruk

man, tirs, tors, fre

72 40 18 14        

jenny.heggvold@oppdal.kommune.no

Landbruket i Oppdal

Tall fra Norsk institutt for bioøkonomi  viser at Oppdal (uten pelsdyr og skog) er den nest største landbrukskommunen i Sør-Trøndelag med en direkte verdiskaping, netto produsert primærprodukt, på 78 millioner. Tar en med skog og pelsdyrproduksjon, havner Oppdal på landbrukstoppen i Sør-Trøndelag. Med 75.000 dekar dyrka jord og innmarksbeite er Oppdal fylkets største jordbrukskommune arealmessig. Av andre rekorder er også Oppdal størst på sau og pelsdyr av kommunene i hele landet.

Oppdal kommunestyret vedtok 22.5.2013 Landbruksplan for Oppdal 2013-2021.

Planens visjon er: Oppdal - levende kulturlandskap. Hovedmål: Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping


For aktuelle møter og arrangement se Fellesklanderen for landbruket i Oppdal og Rennbu

Følg også fjellandbruket i Oppdal og Rennebu på Facebook. 

Fagområder

Bondens nettverk

Fjellandbrukskonferansen

Husdyr

Jordbruk

Kulturlandskap og utmark

Lag og organisasjoner

Landbrukseiendom

Ny gardbruker

Næringsutvikling

Reindrift

Seterveileder

Skogbruk

Tilskudds- og velferdsordninger


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2016 14.16