Vakttelefoner

På denne siden finner du alarmtelefoner og vakttelefoner til akutt hjelp. Legevakt, barneverntjenesten, jordmor, dinutvei.no, krisesenter, vold og overgrep m.m.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vakttelefoner

Tjeneste Telefonnummer
Medisinsk nødtelefon 113
Nasjonalt legevaktnummer 116117
Fødeavdeling, St. Olavs hospital 72 57 57 77
Jordmorvakt Oppdal 482 12 680
Politi 112
Brann og større ulykker 110
Barnevernvakt for Oppdal og Rennebu (utenom kontortid) 970 79 845
Krisesenter for Orkdal og omegn 72 48 24 10
Alarmtelefonen for barn og unge 116111
Teknisk vakt Oppdal kommune (ved melding om alvorlige feil på kommunale veier, vann- og avløpsanlegg) 918 96 004
Statens vegvesen (ved melding om feil på fylkes- og riksveier) 175
Melding om viltpåkjørsel 02800
Veterinærvakt Oppdal 72 42 17 00
Tannlegevakta i Trøndelag 800 41 101

Alarmtelefoner

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Legevakt

Nummeret til legevakten er 116 117 som er felles for hele Norge. Nå du ringer dette nummeret vi du komme til legevaktsentralen.

Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstiden.
  • Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • 113 når det er akutt og står om liv

Politikontakt

Geir Stenkløv er politikontakt i Oppdal og Rennebu. Han har fast arbeidssted på Oppdal, men er på kommunehuset på Berkåk cirka hver 14 dag. 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med ham, så kan du gjerne gjøre en avtale på forhånd via email: geir.stenklov@politiet.no eller ringe 48161938.

"Hvis jeg ikke tar telefonen, så send en tekstmelding så ringer jeg opp igjen."

Kriser og selvmordstanker

Ved akutt selvmordsfare/livstruende situasjon, ring snarest 113.

Når du er i en krise, står i store belastninger og/eller opplever selvmordstanker er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon.

NAV

NAV Oppdal og Rennebu

Tannlegevakt

Ring 800 41 101

Vakttelefon - barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu

Utenom kontortid: 970 79 845

Mellom 9.00 - 15.00 ring kommunens sentralbord 72 40 10 00

Vakttelefon - jordmor

482 12 680

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

din utveiVold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Krisesenter for Orkdal og omegn

Oppdal kommune har avtale med Krisesenteret for Orkdal og omegn. Dette er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og som trenger beskyttelse eller veiledning. Tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Telefon: 72 48 24 10

E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com Facebook: https://www.facebook.com/orkdalkrise

Oppdal dyreklinikk - veterinærvakt

Oppdal kommune har inngått avtale med Oppdal dyreklinikk om veterinærvakt.

Vakttelefon: 72 42 17 00

Viltpåkjørsler

Meld fra om viltpåkjørsel til politiet på tlf 02800. Ved personskade ringer du også 113.

Politiet tar kontakt med de lokalt viltansvarlige, som står for det praktiske ettersøksarbeidet.

Byggvakt kommunale bygg

Vakttelefon: 900 16 230

Gjelder henvendelser vedrørende kommunale bygg

Mellom 9.00 - 15.00 på hverdager 72 40 10 00

Teknisk vakt

Vakttelefon: 918 96 004 

Gjelder henvendelser vedrørende kommunal veg, vann og avløp. For fylkesveg eller riksveg - ring Statens vegvesen på telefon 175

Mellom 9.00 - 15.00 på hverdager 72 40 10 00

 

 

 


Publisert: 02.02.2016
Sist endret: 02.02.2016 10.54