Klima og energiplan - revidert tiltaksdel

Fredag 17.12.21 vedtok kommunestyret i Oppdal "Tiltaksdel til klima og energiplan med klimabudsjett for 2022".

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dette er det første klimabudsjettet for Oppdal kommune. Klimabudsjettet er en oversikt over de viktigste tiltakene kommunen planlegger å gjennomføre for at Oppdal skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Klimabudsjettet inneholder også et arealregnskap for Oppdal. Dette viser at Oppdal har store utslipp forbundet med vedtatte omdisponeringer av areal gjennom reguleringsplaner. 

Tiltaksdelen til klima  og energiplanen, med klimabudsjett for 2022, inneholder også mange tiltak for hvordan vi skal møte de klimaendringene vi vet kommer. Du kan lese tiltaksdelen og mer om kommunens klimarbeid her: Klima og energi.


Publisert: 22.12.2021
Sist endret: 22.12.2021 12.08