Kommuneplanens arealdel - Innspill

Kommunestyret vedtok ny "Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034" i møte 14.03.2024. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver kommunens langsiktige mål for samfunnsutvikling. Den vedtatte samfunnsdelens satsningsområder har en tydelig forankring i FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft. Kommuneplanens samfunnsdel gjelder for kommunen som organisasjon og oppdalssamfunnet som helhet. Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 •  Kommuneplanens samfunnsdel
  Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-15 ble kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034 for Oppdal kommune vedtatt i kommunestyret den 14.03.2024, sak 19/2024. 
  Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. 

  Plan og saksprotokoll kan leses her:  Oppdal kommune

  Kommuneplanens samfunnsdel danner grunnlaget for kommuneplanens arealdel via arealstrategiene som er vedtatt i denne planen.

 

 • Innspill kommuneplanens arealdel
  Det åpnes med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-12 opp for å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Dette er et supplement til forrige oppstartsvarsel og mulighet for å komme med innspill som var sendt ut 15. juni 2023. Innspill som allerede er innsendt vil bli tatt med videre og det er derfor ikke nødvendig å sende det samme innspillet på nytt.
  • Som ledd i arbeidet med kommuneplanens arealdel skal det gjøres en såkalt planvask, som betyr en gjennomgang og vurdering av endring/oppheving av formål i Kommuneplanens arealdel og tidligere godkjente reguleringsplaner. Vi er i den forbindelse interessert i sysnpunkter om dette. For å få en oversikt over hvilke reguleringsplaner som finnes, gå på kommunekart og velg "reguleringsplaner" under hovedfanen "planer".
  • Har du innspill til endret arealbruk? Er det områder som har vært brukt til et formål som ikke lenger er i bruk og er egnet til noe annet?
  • Forslag til ny arealbruk?
   • For å se hva området er avsatt til i gjeldende kommuneplan og/eller reguleringsplan, gå til kommunekart og velg kommuneplan eller reguleringsplan under hovedfanen "planer". 
  • Forslag til endring i bestemmelsene? Bestemmelser til gjeldende kommuneplan finner du her.

 

 • Hvordan gi innspill?
  Åpne lenken, last ned skjemaet, fyll det ut og send det til post@oppdal.kommune.no
  Vennlingst sett "Innspill til KPA" som emnet i e-posten. 
  Fristen for å sende innspill er 16. mai 2024

Link innspill finner du her

 

 

 


Publisert: 16.04.2024
Sist endret: 16.04.2024 12.55